17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 2021.

Program konferencije

Registracija sudionika

Sudionici hibridne konferencije koji sudjeluju online na konferenciji moraju se registrirati kako bi mogli pristupiti online sadržaju konferencije. Prije registracije potrebno je regulirati kotizaciju.

Okrugli stol

OKRUGLI STOL Komisije za državne i službene publikacije i Komisije za pravne i srodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uloga knjižničara u pružanju potpore znanstvenicima s obzirom na promjene u načinima znanstvene komunikacije

  Pozdravni govor
  mr. sc. BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR, predsjednica Komisije za državne i službene publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva i članica Programskog odbora


  Pozvana izlaganja
  prof. dr. sc. IVANA KUNDA, prodekanica za znanost
  Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

"Hibridni" pravni knjižničar ili knjižničar pravnik: kako vam drago u digitalnom okružju

izv. prof. dr. sc. MIROSLAV RAJTER, voditelj Ureda za istraživanje Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu
Kako nas rangiranja rangiraju i kako mi rangiramo rangiranja

  Panel izlaganja

  mr. sc. BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR, EDITA BAČIĆ
  Hrvatsko knjižničarsko društvo
  Knjižničari i akademsko okruženje danas, izazovi i etička pitanja


  dr. sc. DEJANA GOLENKO
  Sveučilšite u Rijeci, Pravni fakultet
  LJILJANA SIBER
  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku
  VANJA EROR
  Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu
  Uloga knjižničara u promicanju otvorenog pristupa među pravnim znanstvenicima: studija slučaja na tri pravna fakulteta

Sponzorski blok

Izlaganje

  ADRIANA ČEH I FILIP KRSTIĆ
  Tenzor/Protrade
  Integrirana/inteligentna knjižnica: knjižnica budućnosti

Stanka za kavu

Posjetite naše sponzore u virtualnom izložbenom prostoru.
Visit our sponsors at the virtual exhibition booth.

Sponzorski blok

Izlaganja

  RADKA KRIVANKOVA
  Emerald Publishing
  Emerald Publishing: Making real impact happen

  OLGA DRYN
  McGraw Hill
  Future Trends in Medical Education: A Publisher’s Perspective

  JON NIELSEN
  Statista GmbH
  Research statistics and market data with Statista

Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Predstavljanje zbornika Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica i izložba izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

 • 20:00
 • HKD
 • Hotel Excelsior

Koktel dobrodošlice

Registracija sudionika

Sudionici hibridne konferencije koji sudjeluju online na konferenciji moraju se registrirati kako bi mogli pristupiti online sadržaju konferencije. Prije registracije potrebno je regulirati kotizaciju.

Otvorenje skupa

  Pozdravni govori
  dr. sc. DEJANA GOLENKO, predsjednica Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice HKD-a
  dr. sc. DIJANA MACHALA, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva
  LEA LAZZARICH, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
  prof. dr. sc. IVANKA STRIČEVIĆ, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
  JELENA GLAVIĆ-PERČIN, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost, izaslanica ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek
  predstavnik Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Pozvana izlaganja

  prof. dr. sc. TATJANA APARAC JELUŠIĆ, predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
  Normativni okvir u području specijalnih i visokoškolskih knjižnica

  LOIDA GARCIA-FEBO, predsjednica Američkoga knjižničarskog društva 2018. - 2019.
  Libraries and digital transformation: supersonic library services in the 2020s

 • 10:30 – 11:00
 • HKD
 • Hotel Excelsior

Stanka za kavu

Autorsko i srodna prava - nove okolnosti i digitalno okružje

  OKRUGLI STOL Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup
  Utjecaj autorskopravnih zakonskih promjena na visokoškolske knjižnice

  Pozvano izlaganje
   izv. prof. dr. sc. ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ
   Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
   Novo autorskopravno uređenje za knjižnice u digitalnom okružju

   Panel izlaganja
   DRAGUTIN NEMEC
   Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
   Tijek zagovaranja autorskopravnih promjena i perspektive za knjižnice

   RENATA PETRUŠIĆ
   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
   Djela koja su nedostupna na tržištu: autorsko pravo, digitalizacija, korištenje

   IVONA MILOVANOVIĆ, RENATA PETRUŠIĆ
   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
   Ocjenski radovi u kontekstu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

   RASPRAVA Q&A

 • 13:00 – 13:30
 • HKD
 • Hotel Excelsior

Stanka za kavu

Kompetencije knjižničara za rad u digitalnom okružju I.

  Izlaganja
  izv. prof. dr. sc. JADRANKA STOJANOVSKI
  Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković
  JASENKA PLEŠKO
  Knjižnice grada Zagreba
  Samoprocjena poslova i kompetencija hrvatskih visokoškolskih i specijalnih knjižničara

  ANTONIJA FILIPETI, MARTA MATIJEVIĆ, dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara iz visokoškolskih, specijalnih i znanstvenih knjižnica: pokazatelji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

  DORJA MUČNJAK
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  IVA KLAK MRŠIĆ, JASENKA PLEŠKO
  Knjižnice grada Zagreba
  Važnost profesionalnog usmjeravanja knjižničara: razvojni projekt Centar za razvoj karijera knjižničara

  RASPRAVA Q&A

Knjižničari kao podrška znanstvenim aktivnostima

  Izlaganja
   prof. dr. sc. IVANKA STRIČEVIĆ, dr. sc. DIJANA MACHALA
   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
   Aktivnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u osnaživanju knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske

   dr. sc. BOJAN MACAN, MARINA MAYER
   Institut Ruđer Bošković, Centar za znanstvene informacije
   POIROT: sastavni dio slagalice informacijskih servisa za pomoć u vrednovanju znanstvenih aktivnosti

   ALEN VODOPIJEVEC
   Institut Ruđer Bošković
   Nagrade i poticaji kao podrška upravljanju otvorenim i FAIR istraživačkim podacima

   SANDRA CUCULIĆ, JANA KRIŠKOVIĆ BAŽDARIĆ
   Sveučilišna knjižnica Rijeka
   Strukturiranje znanstvene produktivnosti Sveučilišta u Rijeci u bazi Web of Science Core Collection

   RASPRAVA Q&A

 • 15:00 – 16:30

Stanka za ručak

Kompetencije knjižničara za rad u digitalnom okružju II

  Izlaganja
  dr. sc. DIJANA MACHALA
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  izv. prof. dr. sc. JADRANKA STOJANOVSKI
  Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković
  Prilagodbe visokoškolskih i specijalnih knjižničara tijekom COVID-19 pandemije

  SOFIJA KONJEVIĆ, dr. sc. BOJAN MACAN
  Institut Ruđer Bošković, Centar za znanstvene informacije
  Uloga knjižnica u upravljanju bibliografijom vlastite ustanove i koja je tu uloga Hrvatske znanstvene bibliografije – CROSBI

  JELENA MADUNIĆ, MATIJA SOVULJ
  Sveučilišna knjižnica u Splitu
  Knjižničar kao kustos: izrada tematskih digitalnih zbirki na mreži

  MAJA MLADINOV
  Hrvatski povijesni muzej
  Virtualni knjižničar iliti solo knjižničar na radu od kuće - prednosti i nedostaci na primjeru knjižnice Hrvatskog povijesnog muzeja

  LUCIJA DODIGOVIĆ
  Institut za antropologiju
  ANA-MARIJA TKALČIĆ
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Izazovi rada na daljinu i nove mogućnosti rada s korisnicima

  RASPRAVA Q&A

Uloga i položaj knjižnica u digitalnom okružju I

  Izlaganja
  BRANKA MARIJANOVIĆ
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  VIŠNJA NOVOSEL
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  dr. sc. TATIJANA PETRIĆ
  Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za koordinaciju knjižnica
  dr. sc. LEA ŠKORIĆ
  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ZRINKA UDILJAK BUGARINOVSKI
  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Otvorena znanost u knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu

  doc. dr. sc. MIRKO DUIĆ
  Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
  Usporedba multimedijske komunikacije hrvatskih visokoškolskih knjižnica tijekom i prije pandemije bolesti COVID-19

  DUBRAVKA LUIĆ-VUDRAG, BLAŽENKA KLEMAR BUBIĆ
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Digitalizacija u visokoškolskoj knjižnici s područja humanističkih znanosti: izazovi, prepreke, odgovornost i nedostaci

  ARIJANA PAVELIĆ
  Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu
  Uloga medicinskih knjižnica u promicanju zdravstvene pismenosti i suzbijanju infodemije

  GRZEGORZ PROSZCZUK
  Wolters Kluwer OVID
  Learning resources from Wolters Kluwer OVID for supporting medical/ health care student education

  PETRA MEDIĆ
  Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj
  Položaj i uloga Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj u digitalnom okružju i posebnim okolnostima

  RASPRAVA Q&A

 • 20:00
 • HKD
 • Hotel Excesior

Svečana večera

Poslovanje knjižnica u posebnim okolnostima

  Izlaganja
  dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Posljedice učinaka COVID-19 pandemije, potresa i digitalne transformacije na poslovanje sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

  SONJA BORAK, mr. sc. ALISA MARTEK, IVANA MATIJEVIĆ
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Projekt e-Izvori: na putu prema otvorenosti

  BARBARA KAVČIČ
  Sekcija za specijalne knjižnice pri ZBDS, Ministarstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center – knjižnica
  VIOLETTA BOTTAZZO
  Sekcija za specijalne knjižnice pri ZBDS
  Kako su se slovenske specijalne knjižnice odazvale na COVID–19 situaciju

  ANDREJA TOMINAC
  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Posljedice potresa i učinkovito upravljanje kriznom situacijom u visokoškolskoj knjižnici

  MAJA PANIAN SELIMIĆ, MARIJA ŠIMUNOVIĆ, ZRINKA UDILJAK BUGARINOVSKI
  Knjižnično dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Utjecaj pandemije i potresa na digitalizaciju usluga KDC-a

  RASPRAVA Q&A

Uloga i položaj knjižnica u digitalnom okružju II. - Virtualna radionica

  Virtualna radionica
  Citizen Science at Libraries: An Opportunity not to be Missed: The LIBER Citizen Science Working Group

  Voditelji radionice
  TIBERIUS IGNAT, TATSIANA YANKELEVICH
  European Recommendations of embedding Citizen Science at Universities and LIBER Citizen Science Working Group

  RASPRAVA Q&A

Prostor, usluge i građa knjižnica u digitalnom okružju

  Radionica
  EBSCO: elektronički resursi za suvremene knjižnice
  Napomena: Ograničen broj sudionika fizički 30 / 20 online

  Voditelj radionice:
  DUŠAN KRSTIĆ
  EBSCO Information Services

 • 11:00 – 11:30
 • HKD
 • Hotel Excelsior

Stanka za kavu

Posterska izlaganja uz virtualnu izložbu

  Posterska izlaganja
  dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ, DUNJA MARIJA GABRIEL, FRIDA BIŠĆAN
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Kvartili u kvantitativnom vrednovanju sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

  SANJA KOSIĆ, DORA RUBINIĆ
  Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka
  Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka: potpora korisnicima i Sveučilištu u digitalnom okruženju

  IVA MEŠTROVIĆ
  Etnografski muzej Split
  Publikacije Etnografskog muzeja Split namijenjene širokoj publici

  dr. sc. VERA PETROVIĆ, MARIJA BULATOVIĆ, MAJA ĐORĐEVIĆ
  Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
  Digitalne zbirke starih i rijetkih knjiga u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković"

  IVANA BACAN, DAVORKA JUKICA, FILIP PŠENICA
  Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Od tradicionalne do digitalne knjižnice u 100 godina

  ANAMARIJA STARČEVIĆ ŠTAMBUK
  Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
  Korona vicevi i digitalno arhiviranje

  IRENA GOTAL
  Biskupijska knjižnica Varaždin
  Što se krije u župnim ormarima?

  ADRIANA GRI ŠTORGA, KRISTINA TERZIĆ, MILENA ŠPIGIĆ
  Arheološki muzej Istre
  Knjižnica Arheološkoga muzeja Istre u digitalnom okružju

  BERNARDA KOS, LJILJANA HAJDIN, LADISLAV CVETKO
  Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  Kako digitalno okruženje mijenja realnost knjižnice

  KRISTINA KALANJ
  Tehnički muzej Nikola Tesla
  INDIRA ŠAMEC FLASCHAR
  Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  Kultura / Znanost / Umjetnost : fragmenti: izložba građe iz fondova knjižnica Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


  MARINA VINAJ, IVANA KNEŽEVIĆ KRIŽIĆ
  Muzej Slavonije
  Knjižnica Muzeja Slavonije: prema digitalnoj zbirci

  ALMA LUŠETIĆ
  Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"
  Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” u posebnim okolnostima: digitalna transformacija, edukacija i produkcija

  MARINA MARUNA
  Arheološki muzej Zadar
  Aktivnost Knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar u digitalnom okružju: primjer uključivanja Knjižnice u program Zadar čita 2021.

  RASPRAVA Q&A

Knjižnice i digitalna transformacija

  Izlaganja
  dr. sc. TATIJANA PETRIĆ
  Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu
  Promjene u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama u digitalnom okružju: knjižnične usluge i zakonodavni okvir

  IRENA UREM, LJILJANA POLJAK Sveučilišna knjižnica u Splitu
  Knjižnica u digitalnom okružju: redizajn i razvoj mrežnih stranica

  dr. sc. MARINA KRPAN SMILJANEC, dr. sc. BREZA ŠALAMON-CINDORI
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Zbirke stare i vrijedne građe u fondovima specijalnih knjižnica u Hrvatskoj: posjedovanje, dostupnost i mogućnosti razvoja usluga u digitalnome okružju

  KRISTIJAN CRNKOVIĆ
  ArhivPro
  INDIGO platforma i digitalna transformacija specijalnih knjižnica

  INDIRA ŠAMEC FLASCHAR
  Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  Strossmayerova galerija starih majstora na portalu DiZbi.HAZU

  DANKO TKALEC
  Point
  Integrirani digitalni repozitorij

  MARKO TOT, JELENA PREKRATIĆ, ANJA TKALEC
  Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  Skupni katalog i digitalna knjižnica HAZU: sve na jednom mjestu

  RASPRAVA Q&A

Zaključno pozvano izlaganje

  Pozvano izlaganje
  Izv. prof. dr. sc. MIROSLAV RAJTER, voditelj Ureda za istraživanje Sveučilišta u Zagrebu
  Sveučilište u Zagrebu, Ured za istraživanje
  Trendovi razvoja hrvatskih sveučilišta iz perspektive znanosti

Više o
konferenciji

Hibridna konferencija Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima održava se u okviru 17. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Konferencija se održava u Lovranu, hotel Excelsior, od 30. rujna do 2. listopada 2021. te paralelno kao virtualna konferencija.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2021. © sva prava pridržana