17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 2021.

Okrugli stol

1.10.2021. – OKRUGLI STOL

Autorsko i srodna prava: nove okolnosti i digitalno okružje

Dvorana Lauriana + Zoom sastanak

11:00 – 13:00

Moderator: Dragutin Nemec

 

Snimka izlaganja:

Snimka izlaganja dostupna je uz registraciju.

Utjecaj autorskopravnih zakonskih promjena na visokoškolske knjižnice

Okrugli stol Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup Hrvatskoga knjižničarskog društva

 

Prijedlog novog hrvatskog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima nastao je i prije izvanrednih situacija koje su samo ukazale na potrebu za njegovom modernizacijom, na različitim novim odredbama koje je u autorskopravno zakonodavstvo unijela Direktiva EU 2019/270 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, a tako je otvorila i put značajnim promjenama u autorskom pravu koje se tiče ustanova kulturne baštine, tako i knjižnica. Cilj je okruglog stola prikazati osnovne promjene vezane za knjižnice, s posebnim osvrtima na neka pitanja, od otvorenih repozitorija i baza autorskih djela koja nisu više na tržištu, ali i uloge visokoškolskih knjižnica u obrazovanju,  u sklopu e-učenja, otvorenosti i boljoj dostupnosti ocjenskih radova. Novi zakon bio je i prilika da se razriješe još neka otvorena pitanja koja muče knjižnice svih vrsta, napose proširenja, modernizacije i jačeg osiguranja iznimki i ograničenja u korist ustanova kulturne baštine. Tu su i dalje ostala otvorena pitanja plaćanja, od naknada za kopiranja do licenciranja i ugovora sa izdavačima koji često poništavaju zakonske iznimke u korist knjižnica. Sva su ta pitanja koja bi raspravili na okruglom stolu još i prisutnija nakon situacija nastalih pandemijom i potresom kojima su se knjižnice brzo trebale prilagoditi, poštujući s jedne strane zakonodavni okvir, ali i prilagoditi poslovanje potrebama korisnika. Tu su za raspraviti i ostala pitanja učinkovitog, ali u isto vrijem i zakonitog funkcioniranja knjižnica u moderno doba novih tehnologija, gdje knjižnice očekuju da će i u zakonodavstvu naći neke od odgovora i osigurati svoj rad i relevantnost u budućnosti.

Ključne riječi: autorsko pravo, visokoškolske knjižnice, novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, autorsko djelo koje nije dostupno na tržištu, repozitorij

Pozvano izlaganje

izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Novo autorskopravno uređenje za knjižnice u digitalnom okružju

Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima koji je upravo u drugom čitanju u Hrvatskom saboru donosi brojne novine koje su vezane uz sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava pri korištenju u baštinskim ustanovama, među koje pripadaju i knjižnice. Povezane su s donošenjem nove Direktive (EU) 2019/790 o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu. Pokazuje se tendencija da se knjižnicama kao baštinskim ustanovama dalje olakša digitalizacija njhovih zbirki i integracija u projekt Europeane te šira digitalna dostupnost sadržaja. Pored dosadašnjeg sustava djela siročadi, ovim izmjenama se donose nove odredbe o djelima nedostupnim na tržištu koja će se moći digitalizirati, nove odredbe o mogućnosti umnožavanja djela radi očuvanja kulturne baštine, i to puno šire no što je do sada bio slučaj, te nove odredbe o rudarenju teksta i podataka kojima se također ograničava autorsko i srodna prava. 

Ključne riječi: autorsko pravo, visokoškolske knjižnice, digitalno okružje.

Panel izlaganje

Dragutin Nemec

Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tijek zagovaranja autorskopravnih promjena i perspektive za knjižnice

Neposredno prije posebnih situacija nastalih pandemijom i potresom, a u skladu s digitalnom agendom EU-a i autorskopravnog olakšavanja pristupa radovima u vezi sa znanosti, obrazovanjem  i kulturom, Direktiva EU 2019/270 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu otvorila je put velikim promjenama u domaćem autorskopravnom zakonodavstvu. Prikazat će se osnovne promjene povezane s baštinskim ustanovama, posebno u vezi s većim otvaranjem fondova knjižnica korisnicima putem interneta. Posebno su važne pozitivne promjene, poput mogućnosti digitalizacije i nuđenja velikih dijelova fondova, autorskih djela koja nisu više na tržištu, kroz otvorene internetske baze ili veće dostupnosti u sklopu e-učenja kao važan iskorak za aktivno sudjelovanje visokoškolskih knjižnica u obrazovnom procesu. S druge strane, promjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u kojoj je autor rada ispred strukovnog društva sudjelovao u povjerenstvu za njegovu izradu, osim prilagodbe Direktivi, bila je prilika i da se razriješe još neka otvorena pitanja koja muče knjižnice svih vrsta, a kako su to predložila i tijela strukovnih udruga, poput IFLA-e i EBLIDA-e u njihovim smjernicama i dokumentima. Navedeno će se, zajedno s postupkom zagovaranja tih promjena kroz strukovnu zajednicu, pokušati i prikazati u izlaganju. Posebni uvjeti u kojima su se mnoge knjižnice našle u pandemiji i potresu još su jedan izazov za knjižnice, što je novi Zakon, koji knjižnice trebaju poštovati u skladu s potrebama korisnika, tek polovično riješio. Knjižničari moraju u isto vrijeme usvojiti sve prednosti koje nudi zakonodavstvo, ali i pronaći odgovor kakve su perspektive  učinkovitog funkcioniranja u budućnosti.

Ključne riječi: autorsko pravo, visokoškolske knjižnice, novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, digitalizacija fonda, otvoren pristup.

Panel izlaganje

Renata Petrušić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Djela koja su nedostupna na tržištu: autorsko pravo, digitalizacija, korištenje

Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, čije se donošenje očekuje tijekom 2021. godine, u hrvatsko zakonodavstvo uvodi važne promjene koje se odnose na djela koja su nedostupna na tržištu (engl. out-of-commerce works). U izlaganju će se predstaviti promjene koje donosi novi Zakon te će se prikazati mogućnosti koje nove odredbe otvaraju baštinskim ustanovama u području digitalizacije i korištenja djela koja su nedostupna na tržištu. Također, prikazat će se i novi portal djela koja su nedostupna na tržištu, a koji je u lipnju 2021. pokrenuo Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo.

Ključne riječi: djela koja su nedostupna na tržištu, autorsko pravo, digitalizacija, baštinske ustanove.

Panel izlaganje

Ivona Milovanović, Renata Petrušić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ocjenski radovi u kontekstu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Unatoč prihvaćanju i primjeni mnogobrojnih inicijativa koje promiču otvoreni pristup obrazovnim i znanstvenim sadržajima, kao i zakonskim propisima koji su omogućili preduvjete za povećanje dostupnosti i korištenja ocjenskih radova, u praksi se knjižničari na hrvatskim visokim učilištima nerijetko suočavaju s nemogućnošću osiguravanja pristupa radovima radi neusklađenosti postojećih zakonskih propisa i autorskopravnih pitanja. Objava ocjenskih radova u repozitorijima omogućila je njihovu veću vidljivost i dostupnost, a istodobno se primjećuje i povećani interes za korištenjem te vrste građe. Budući da se tek manji broj novijih radova može pronaći u otvorenom pristupu, ostaje pitanje što je sa starijim radovima i kako knjižnice mogu i smiju omogućiti njihovo korištenje u tiskanom i u digitalnom obliku. U izlaganju će se prikazati rezultati istraživanja o dosadašnjoj praksi i uvjetima korištenja ocjenskih radova provedenog u knjižnicama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te dati pregled odredbi i promjenama koje donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u kontekstu dostupnosti ocjenskih radova.

Ključne riječi: ocjenski radovi, autorsko pravo, knjižnice, dostupnost, korištenje.

Više o
konferenciji

Hibridna konferencija Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima održava se u okviru 17. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Konferencija se održava u Lovranu, hotel Excelsior, od 30. rujna do 2. listopada 2021. te paralelno kao virtualna konferencija.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2021. © sva prava pridržana