17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 2021.

Tematski blok

30.9.2021. – tematski blok

izdanja hrvatskoga knjižničarskog društva

Dvorana Lauriana + Zoom mrežni seminar

19:00 – 19:30

Moderator: Dr. sc. Breza Šalamon-Cindori

 

Snimka izlaganja:

Izlaganje

Kristina Kalanj

Tehnički muzej Nikola Tesla

Zbornik 16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

Predstavljanje Zbornika 16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

Izlaganje

dr. sc. Breza Šalamon-Cindori

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Niz izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Glavna urednica Niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva predstavlja analizu pet godišta Zbornika Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

Više o
konferenciji

Hibridna konferencija Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima održava se u okviru 17. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Konferencija se održava u Lovranu, hotel Excelsior, od 30. rujna do 2. listopada 2021. te paralelno kao virtualna konferencija.

Tema konferencije je Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima, a izlaganja su okupljena oko sljedećih tematskih cjelina:
1. Autorsko i srodna prava – nove okolnosti i digitalno okružje
2. Kompetencije knjižničara za rad u digitalnom okružju
3. Uloga i položaj knjižnica u digitalnom okružju
4. Prostor, usluge i građa knjižnica u digitalnom okružju

Organizatori konferencije:

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Organizacijski odbor:
Dejana Golenko, Lea Lazzarich, Nina Jelača, Tamara Marija Seme,
Ljiljana Pavičić, Dolores Mumelaš, Andreja Tominac, Ksenija Švenda
Radeljak, Indira Šamec Flaschar i Milko Belevski.

Programski odbor: Dijana Machala, Andreja Tominac, Aleksandra Pikić; Dejana Golenko, Branka Marijanović, Blaženka Kotur Peradenić, Blanka Salatić, Tamara Krajna, Dragutin Nemec, Nada Bezić, Željka Radovinović i Ivana Knežević Križić.

Programska knjižnica – uskoro

Hibridna konferencija Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima: 17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2021. © sva prava pridržana