virtualno
Novo knjižničarsko nazivlje

Novo knjižničarsko nazivlje

Webinar Novo knjižničarsko nazivlje održava se 29. rujna 2020.

Po svojoj je naravi knjižničarska struka fleksibilna i neprestano prinuđena prilagođavanju tehnološkim i društvenim zahtjevima u danom trenutku. To se sve odražava i na stručnom nazivlju koje se nastoji prilagoditi potrebama struke. Dosadašnjim terminološkim radom (posebice u sklopu projekta Hrvatsko knjižničarsko nazivlje unutar terminološke baze Struna) pokazalo se da se nazivlje ubrzano razvija, ali da postoji i niz otvorenih pitanja.

Organizatori webinara su Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižničarsko nazivlje, Društvo knjižničara u Splitu i Sveučilišna knjižnica u Splitu.