45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 2020.

Knjižnice u doba krize

9.10.2020.

Društveni utjecaj knjižnica i krizno komuniciranje s javnošću

Webinar

09:30 – 10:15

Moderator: Marija Šimunović

Account does not enabled REST API.

Aktivnosti popularizacije znanosti u narodnim knjižnicama u RH

Radovan Vrana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivona Milovanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Željka Salopek, Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Cilj izlaganja je predstaviti rezultate istraživanja koje je Komisija za teoriju i znanstveni rad HKD-a provela u narodnim knjižnicama u RH o aktivnostima popularizacije znanosti. Istraživanjem je ustanovljeno provođenje aktivnosti popularizacije znanosti, najčešće u obliku predavanja i radionica i uz pomoć najčešće tek jednog djelatnika. Predviđene aktivnosti popularizacije znanosti odvijaju se uz pomoć vlastitih financijskih sredstava knjižnica ali i programskim sredstvima grada, općine ili županije. Te se aktivnosti promoviraju digitalnim komunikacijskim kanalima, a ostvaruju se suradnjom sa znanstvenicima i namijenjene su najviše djeci. Istraživanje je također pokazalo da narodne knjižnice smatraju kako se takve aktivnosti trebaju i nadalje provoditi u njihovim prostorima.

Društveni utjecaj knjižnica u vrijeme pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – slučaj Singapura i Hrvatske

Dijana Sabolović-Krajina, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Cilj je ukazati na povezanost pozicioniranja suvremenih knjižnica unutar koncepta pametnih gradova i pametnih nacija s njihovim društvenim utjecajem u kriznim situacijama, konkretno u suočavanju s pandemijom COVID-19. Hrvatske narodne knjižnice koje nisu dio koncepta pametnih gradova komparirat će se s onima u Singapuru koje u svijetu prednjače po svojoj uključenosti u nacionalnu strategiju „pametne nacije“ kojoj su informacije, znanje, digitalizacija i tehnologija (intelektualni kapital) pokretači gospodarstva i cjelokupnog društvenog razvoja. Istražit će se doseg društvenog utjecaja hrvatskih i singapurskih narodnih knjižnica u navedenoj kriznoj situaciji s obzirom na informacijske, obrazovne, kulturne i socijalne društvene uloge i zadaće.

Online aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica u uvjetima globalne pandemije

Dunja Holcer, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

Dina Mašina Delija, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatske narodne knjižnice su zbog pandemije bolesti COVID-19 morale zatvoriti vrata korisnicima na 38 dana. Svoju su aktivnost usmjerile na virtualno okruženje, što je za mnoge značilo izazov, budući da su do tada putem društvenih mreža pružale korisnicima samo najosnovnije informacije o postojećim uslugama. Ovo istraživanje, provedeno u srpnju 2020., okupilo je 208 narodnih knjižnica u svrhu predstavljanja načina na koji su se spomenute knjižnice služile društvenim mrežama u doba karantene. Analizirane su objave knjižnica na Facebook stranicama. Istraživanje je pokazalo kako su novi uvjeti rada potaknuli knjižničare na kreativne načine korištenja društvenim mrežama, uključujući stvaranje. pružanje i dijeljenje kvalitetnog i relevantnog sadržaja.

Više o
konferenciji

Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održava se u okviru 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva te povodom 80. obljetnice djelovanja Društva.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hr



HKD 2020 © sva prava pridržana