45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 2020.

Knjižnice u doba krize

8.10.2020.

Odgovor knjižnica i knjižničarske zajednice na krizu COVID-19 I.

Webinar

09:50 – 10:30

Moderator: Jagoda Ille

 

Account does not enabled REST API.

Narodna knjižnica kao društveni svjetionik u vremenu virusa SARS-CoV-2

Radovan Vrana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jasna Kovačević, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Knjižnice grada Zagreba

Pandemija virusa SARS-CoV-2 prisila je mnoge države u svijetu na zatvaranje vrata knjižnica kako bi se suzbilo njegovo širenje. Tim činom korisnici knjižnica ostali su bez mogućnosti fizičkog pristupa građi knjižnica, pomagalima, ali i samim prostorima knjižnica. Istraživanje provedeno za potrebe ove teme usmjereno je prema ulozi knjižnice u zajednici kao društvenog svjetionika u vremenu prvog vala širenja virusa SARS-CoV-2 u Hrvatskoj. Istraživanje pokazuje nedvojbeno zanimanje korisnika za online usluge i građu knjižnice te o snažnom utjecaju izvanredne situacija kao što je to pandemija virusa SARS-CoV-2 na odnos korisnika prema knjižnici. Korisnici imaju izgrađen odnos prema „svojoj“ knjižnici koju posjećuju redovito i taj njihov odnos nije se promijenio unatoč objektivnim preprekama.

I zatvoreni radimo: organizacija rada Gradske knjižnice Rijeka tijekom lockdowna

Anja Babić, Niko Cvjetković, Lara Pavić, Gradska knjižnica Rijeka

Pandemija korona virusa te organiziranje rada Gradske knjižnice Rijeka prema strogim epidemiološkim mjerama jedan je od najvećih izazova s kojima se Gradska knjižnica Rijeka suočila. Unatoč otežanim uvjetima rada uvedene su za korisnike nove usluge i programske aktivnosti, a obavljen je i veliki dio nužnih „internih“ poslova. U uvodnom dijelu izlaganja predstavljen je kontekst u kojem je tijekom ožujka i travnja 2020. godine Gradska knjižnica Rijeka organizirala svoje poslovanje. Fokus je stavljen na nove usluge i programske aktivnosti koje je Knjižnica pokrenula u novonastaloj situaciji te u digitalnom okruženju. U zaključku iznosimo razmišljanje o mogućnostima razvoja novopokrenutih usluga koje bi mogle postati, a od kojih neke to već i jesu, sastavni dio poslovanja Knjižnice.

Organizacija rada u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod za vrijeme korona krize

Mirna Grubanović, Goran Vučković, Zvjezdana Saje, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Slavonski Brod

U novim okolnostima pandemije koronavirusa, zatvorenosti, socijalne i fizičke distanciranosti promijenio se način rada gotovo svih djelatnosti u Hrvatskoj. Ovim radom želio se prikazati rad u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod u novim uvjetima. Na koji način je knjižnica radila opisan je prema prikupljenim podatcima o poslovanju iz nekoliko područja rada kao što je nabavka elektroničkih knjiga, rad s korisnicima, komunikacija s javnosti te rad ravnateljice koja je organizacijski pokrila rad od kuće i bila poveznica između ustanove i osnivača. Korištenjem podataka o poslovanju u promijenjenim okolnostima prikazana je uspješnost rada djelatnika i ključnih resursa kojima je ustanova raspolagala kao temelja prilagodbe na nov način rada.

Više o
konferenciji

Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održava se u okviru 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva te povodom 80. obljetnice djelovanja Društva.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2020 © sva prava pridržana