45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 2020.

Knjižnice u doba krize

9.10.2020.

Informacijska pismenost u kontekstu pandemije COVID-19

Webinar

14:20 – 15:00

Moderator: Drahomira Cupar

Account does not enabled REST API.

Uloga visokoškolske knjižnice u zajednici u doba pandemije: na primjeru HRZZ projekta IP-CORONA-04-2086

Dalida Rittossa, Dejana Golenko, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Koliko knjižničari mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života najranjivijih osoba tijekom pandemije, jedno je od pitanja u sklopu interdisciplinarnog projekta HRRZ-a IP-CORONA-04-2086. U radu će se prikazati rezultati pilot istraživanja provedenog između djelatnika riječkih udruga koje pružaju potporu žrtvama obiteljskog nasilja i njihovih korisnika na koji način dolaze do i pružaju informacije o zaštiti njihovih prava tijekom pandemije. Svrha je rada potaknuti raspravu o navedenoj tematici u široj društvenoj zajednici. Na praktičnoj razini organizirat će se niz radionica u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci u cilju razmjene ideja, iskustava i širenja znanja u pronalaženju komunikacijskoga kanala između žrtava obiteljskog nasilja i osoba u čijoj je nadležnosti zaštita njihovih prava.

Informacijska pismenost, školska knjižnica i COVID 19

Ivanica Beg, Osnovna škola Ivana Cankara

U ožujku 2020.g. MZO je donijelo odluku o virtualnom izvođenju nastave što je zahtijevalo brzu i efikasnu prilagodbu odgojno-obrazovnog sustava. Školski knjižničar treba pružiti podršku svim dionicima obrazovnog sustava vezanu uz pretraživanje izvora i knjiga te s učenicima i učiteljima komunicirati na redovitoj osnovi. Treba biti uključen u virtualne zbornice i po potrebi u virtualne razrede. Naglasak je stavljen na pružanje pomoći učiteljima u kreiraju sadržaja i upotrebi materijala uz reguliranje autorskih prava. Koristeći dostupnost mrežnih stranice svojih škola i drugih dogovorenih komunikacijskih kanala, školski knjižničari su u nastavi na daljinu svakodnevno objavljivali kvalitetne i provjerene informacije te pružali podršku učiteljima, učenicima i roditeljima.

Knjižnice i aplikacije za pametne telefone

Petar Lukačić, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Činjenicu da su pametni telefoni postali važan čimbenik naše svakodnevnice potvrđuje istraživanje koje je proveo Ipsos 2018. godine za Huawei koje navodi da 70 % ispitanika nosi pametni telefon sa sobom iako na kratko izlazi iz stana. Digitalni svijet nas obavija i uzima sve veći dio našeg dana, a nas knjižničare sve više usmjerava da u našem svakodnevnom radu koristimo mogućnosti digitalnih tehnologija kako bismo korisnicima pružili što kvalitetniju uslugu – naša parola „biti tamo gdje su i korisnici“ odnosi se svakako i na pametne telefone. Kada su i zašto knjižničari počeli iskorištavati mogućnosti pametnih telefona prezentirat će se s dodatnim osvrtom na nativnu aplikaciju Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Više o
konferenciji

Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održava se u okviru 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva te povodom 80. obljetnice djelovanja Društva.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2020 © sva prava pridržana