45. Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva, 2020.

Knjižnice u doba krize

8.10.2020.

Radni program Skupštine

Zoom sastanak i elektroničko glasovanje

Account does not enabled REST API.

15:00

Otvaranje Radnog programa izborne Skupštine

Otvaranje Radnog programa Skupštine

Dijana Machala, predsjednica

Radni program Skupštine otvara predsjednik Društva.

Sukladno čl. 30 Statuta Skupština odlučuje pravovaljano ako je na sjednici nazočna najmanje polovina opunomoćenih predstavnika, što se mora ustanoviti na početku rada, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituje više od polovine opunomoćenih predstavnika.
Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih na sjednici, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, natpolovičnom većinom glasova očitovanih opunomoćenih predstavnika. 

Verifikacija delegata

Elektroničko glasovanje

Elektroničko glasovanje odražava za putem elektroničkog obrasca kojem je pristup ograničen samo za delegate s pravom glasa.

Izbor Radnog predsjedništva

Izbor Radnog predsjedništva

Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva

Predsjednik Društva predlaže tri do pet članova radnog predsjedništva koje elektroničkim glasovanjem bira Skupština.

Izbor članova radnih tijela Skupštine

Izbor članova radnih tijela Skupštine

Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva

Skupština potvrđuje te imenuje:

  • pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
  • dva zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika,
  • pet članova biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora,
  • tri člana Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Utvrđivanje kvoruma

Odbor za verifikaciju delegata

Odbor za verifikaciju punomoći delegata podnoi izvješće o broju prisutnih delegata te se utvrđuje kvorum.

Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda

Utvrđivanje Dnevnog reda Skupštine

Radno predsjedništvo

Skupština glasa o usvajanju prijedloga Dnevnog reda 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

 

Izvještaj o radu Glavnog odbora

Izvještaj o radu Glavnog odbora za razdoblje 1.9.2019. – 31.8.2020.

Predsjednik Društva

Predsjednik Društva podnosi Izvještaj o radu Glavnog odbora za razdoblje 1.9.2019. – 30.8.2020.

Izvješće o radu Stručnog odbora

Izvješće o radu Stručnog odbora za razdoblje 1.9.2019. – 31.8.2020.

Predsjednik Stručnog odbora

Predsjednik Stručnog odbora podnosi Izvjštaj o radu Stručnog odbora za razdoblje 1.9.2019. – 31.8.2020.

Izvještaj Uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva

Izvještaj Uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva

Predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.9.2019. - 30.8.2020.

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.9.2019. – 31.8.2020.

Blagajnica

Izvještaj Nadzornog odbora

Izvještaj Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora

Izvještaj Etičkog povjerenstva

Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1.9.2019. – 31.8.2020.

Predsjednica Etičkog povjerenstva

Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2021

Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2021.

Skupština

Delegati glasaju elektroničim glasovanjem.

Davanje razrješnice predsjedniku Društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Davanje razrješnice predsjedniku Društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Skupština

Delegati glasaju elektroničim glasovanjem.

Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. - 2022.

Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Predsjednik Povjerenstva

Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva

Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva

Skupština

Delegati glasaju elektroničim glasovanjem.

Izvješće povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Izvješće povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Predsjednik Povjerenstva

Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Skupština

Delegati glasaju elektroničim glasovanjem.

Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. - 2022.

Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Radno predsjedništvo

Usvajanje prijedloga o članstvu HKD-a u Okruglom stolu za obrazovanje Američkog knjižničarskog društva

Usvajanje prijedloga o članstvu HKD-a u Okruglom stolu za obrazovanje Američkog knjižničarskog društva

Skupština

Delegati glasaju elektroničkim glasovanjem.

Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje 2020.

Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje 2020.

Predjsednik Ocjenjivačkog odbora

Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade "Eva Verona" za 2020.

Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade “Eva Verona” za 2020.

Predjsednik Povjerenstva

Više o
konferenciji

Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održava se u okviru 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva te povodom 80. obljetnice djelovanja Društva.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2020 © sva prava pridržana