45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 2020.

Knjižnice u doba krize

7.10.2020.

80. obljetnica Hrvatskoga knjižničarskog društva

Webinar

14:00 – 15:00

Moderator: prof. dr. sc. Ana Barbarić

Account does not enabled REST API.

Krize ili prilike: prigodom 80. obljetnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

dr. sc. Dijana Machala

Hrvatsko knjižničarsko društvo najstarija je nacionalna strukovna udruga iz baštinskog područja, područja kojeg zajednički dijele institucije i udruge iz arhivske, muzejske i knjižnične djelatnosti. Obljetnica djelovanja Društva nije samo prigoda za sagledavanje postignuća i rada Društva, već je to prigoda da se progovori o krizama i izazovima koje su tijekom prošlosti utjecale na razvoj te uvelike oblikovale knjižničarstvo i knjižničnu djelatnost u Hrvatskoj

Vjesnik bibliotekara Hrvatske – prvih 70 godina djelovanja časopisa

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske pokrenut je 1950. godine kao stručni časopis i glasilo Hrvatskoga knjižničarskog društva. U posljednjih 70 godina od njegova osnutka časopis je prošao brojne promjene da bi danas djelovao kao znanstveno-stručni časopis iz područja knjižnične i informacijske znanosti koji izlazi dvogodišnje. Recenzenti časopisa renomirani su stručnjaci iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti ponajviše iz Hrvatske, ali i iz inozemstva. Časopis je indeksiran raznim bazama podataka poput baza Scopus, Library and Information Science Abstracts –LISA, Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA i dr., a prema podacima Scimago Journal & Country Rank časopis je od 2012. godine u trećem kvrtilu (Q3), s iznimkom 2015. godine kada je dospio u zadnji, četvrti, kvartil.

U radu se daje pregled i analiza djelovanja časopisa, a posebna se pozornost pridaje razdoblju od 2017.-2020.

70. obljetnica rada Sekcije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

mr. sc. Dunja Marija Gabriel

Sekcija za narodne knjižnice najdugovječnije je stručno tijelo Hrvatskoga knjižničarskoga društva koja u godini 2020. obilježava 70-tu obljetnicu djelovanja (1950. – 2020.).  

Osnivanje Sekcije imalo je za cilj povezivanje narodnih knjižničara u svrhu obrazovanja u struci i međusobne razmjene iskustava u radu narodnih knjižnica.

Naziv i ustroj Sekcije se mijenjao od Sekcije za pučke knjižnice, Sekcije za narodne knjižnice, Odbora za narodne knjižnice, Sekcije za javne knjižnice, Sekcije za narodne i školske knjižnice, a od 2008. ponovo se vraća naziv Sekcija za narodne knjižnice koji se zadržao do danas. Sekcija je u svom radu često mijenjala ustroj, a sada se sastoji od pet komisija (za čitanje,  djecu i mladež, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama, narodne i pokretne knjižnice) i radne grupe za manjinske knjižnice.

Više o
konferenciji

Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održava se u okviru 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva te povodom 80. obljetnice djelovanja Društva.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2020 © sva prava pridržana