47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


ORGANIZACIJA KONFERENCIJE

organizator

HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO

HKD

Hrvatsko knjižničarsko društvo - c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb
  • Organizacijski odbor: Milko Belevski, Matea Bakmaz, Doroteja Kamber-Kontić, Marijana Senkić-Klapan, Alica Kolarić, Dijana Machala
  • Programski odbor: Dijana Machala, Blaženka Peradenić-Kotur, Andreja Tominac, Jasenka Pleško, Dragutin Nemec, Drahomira Cupar, Ivan Kraljević, Amelia Kovačević, Marija Bartolić, Vera Vitori, Ivana Župić Baždarić, Branka Marijanović

Suorganizatori

Suorganizatori

DKZ

Društvo knjižničara Zadar
  •  

GKZD

Gradska knjižnica Zadar
  •  

ZKZD

Znanstvena knjižnica Zadar
  •  

IZ

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
  •  

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2021 © sva prava pridržana