47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

7. 10. 2022. – tematski blok 4

Briga za dobrobit članstva i knjižnične zajednice

Multimedijska dvorana

10:00 – 11:30

Moderiraju: Ivan Kraljević, Vera Vitori

 

Izlaganje

Iva Grković, Klaudija Mandić:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Knjižnični programi podrške u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci u svom radu nastoji svojim programima osigurati korisnicima sadržaje koji će obogatiti njihovu kvalitetu života i pomoći im u svladavanju važnih životnih prekretnica. Provodeći anketu pokušalo se doći do odgovora na pitanja zadovoljavaju li ti programi njihove potrebe i jesu li ti programi prepoznati kao programi namijenjeni njihovoj dobrobiti i promicanju kvalitete života. Isto tako, važno je bilo osvijestiti koliko su bogate i sadržajne knjižnične zbirke namijenjene promicanju kvalitete života. Naglasak je na nabavi knjižnične građe i načinu na koji se biraju određeni naslovi i kojim temama su posvećeni (samopouzdanje, anksioznost, žalovanje, roditeljstvo i dr).

Izlaganje

Dina Kraljić, Sandra Mikac-Ciglar

Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec

Heklice u knjižnici: program promicanja kvalitete života osoba starije životne dobi Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec

 

Podrška knjižničarima i ostalim knjižničnim djelatnicima važan je čimbenik u stvaranju sigurnog profesionalnog okruženja. Naime, upravo uspostavljanje kulture dobrobiti omogućuje svim djelatnicima osobni i profesionalni rast. Individualna i zajednička dobrobit usko su povezane, a pronalazak dodatnih poticaja izazov je za cijelu knjižničarsku zajednicu, ponajprije za strukovne udruge, i to u strateškom promišljanju identiteta knjižnica u kriznim vremenima. Dakako, sve to zahtijeva i alate za sustavnu podršku.

              S tim u vezi nameće se pitanje: Kako osnažiti i motivirati knjižničara u nemotivirajućem vremenu? Strategija se uglavnom temelji na osobnom pristupu / knjižničarskoj zajednici / vanjskoj suradnji s drugim institucijama.

              Primjere dobre prakse moguće je pronaći u inozemnim strukovnim udrugama koje su već godinama posvećene sustavnom kreiranju svojevrsne kulture dobrobiti za knjižničarsku zajednicu (primjerice, razmatra se suradnja ALA-e i suradničke udruge ALA–APA posvećene pružanju podrške knjižničarima i ostalim knjižničnim djelatnicima, kao i alati Udruge narodnih knjižnica u Škotskoj), a nastojat će se pronaći i domaći primjeri dobre prakse.

              Osnovni je cilj izlaganja hrvatsku knjižničarsku zajednicu, tradicijski sklonu razmišljanju o knjižničnim uslugama i zadovoljstvu korisnika, osvijestiti o važnosti njegovanja kulture dobrobiti u vlastitoj zajednici te ponuditi modele i strategije za njezinu implementaciju. U tu je svrhu planirano i pilot-istraživanje, odnosno anketni upitnik za članove Društva knjižničara u Splitu, rezultati kojega mogu poslužiti kao smjerokaz u kreiranju kulture dobrobiti.

Izlaganje

Ira Tuzlančić, Marijana Rogić Bocchetti

Knjižnice grada Zagreba

Nisi sam u domu svom: knjižnične usluge u domovima za starije i nemoćne

Cilj izlaganja je prikazati na koji način Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec brine za dobrobit i promicanje kvalitete života osoba starije životne dobi putem programa Heklice u knjižnici.

              Također, cilj je izlaganja poticanje drugih narodnih knjižnica da se uključe u suradnju kako bi se međusobno umrežili i razmjenjivali ideje u programima okupljanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena osoba starije životne dobi u knjižnici.

              Program se kontinuirano provodi od 2019. godine s ciljem ponude sadržaja učenja heklanja, promicanja humanitarnog djelovanja, zajedničkog druženja osoba starije životne dobi i djece te poticanje čitanja. Sudionice radionica okupljaju se jednom tjedno u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec. Knjižničar im predlaže knjige za čitanje te dogovara teme radionica heklanja i pletenja: hobice za nedonoščad, dječje igračke, rukavići za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. U razdoblju djelovanja programa ostvarene su mnoge suradnje s bibliobusnom službom, domovima za starije i nemoćne, udrugama i osnovnim školama.

              Medijska grupa OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica izradila je radijsku emisiju i film o Heklicama. Program financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Čakovec.

Izlaganje

Ivo Tokić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Čovjek s druge strane: ljudska strana korisnika i knjižničara u Informacijskoj službi

Jedan segment knjižničnih poslova od posebne je važnosti za stvaranje korisničke slike o knjižnici: rad knjižničara u informacijskoj službi. Na primjerima stvarnih korisničkih upita analizira se pojava stvaranja specifičnog odnosa korisnika s knjižničarem promatrana sa stručnog i profesionalnog aspekta, ali i sa emocionalnog i psihološkog aspekta koji se javlja kod obje strane. Uz to, kao ilustracija donosi se skup raznovrsnih stvarnih upita koji pokazuju da se knjižničare na studiju ni izbliza ne može pripremiti na ono što će ih korisnici tražiti kada budu radili u informacijskoj službi. Koliko god zabavan ili začudan nekome bio taj prikaz stvarnih pitanja, on će jasno pokazati zašto je rad u informacijskoj službi izuzetno težak i zahtijevan i zašto to mnogi knjižničari ne mogu izdržati.

Izlaganje

Jasmina Sočo, Lana Zrnić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Jezični kafić – JeKa

U izlaganju će se predstaviti nova usluga Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naime, u svibnju 2021. započeo je s radom jezični kafić hrvatskog jezika ­– JeKa. Učenje jezika u knjižnici nije novost. Knjižnice u svojem prostoru često imaju organizirano učenje stranih jezika, ponekad i više njih. Međutim, posebnost ovog jezičnog kafića je u tome što se govori samo na hrvatskom jeziku.

              JeKa je namijenjena stranim studentima koji žele poboljšati znanje hrvatskoga jezika i polaznicima Croaticuma (Hrvatski jezik za strance), kako bi u neformalnom okruženju vježbali komunikacijske vještine na hrvatskom jeziku, proširili vokabular, pitali sve što ih zanima vezano uz Hrvatsku te učinili svoj boravak u Hrvatskoj što sadržajnijim.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana