47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

7. 10. 2022. – tematski blok 3

Uloga knjižnica, položaj knjige i razvoj čitateljske kulture

Koncertna dvorana

10:00 – 11:30

Moderiraju: Amelia Kovačević, Marija Bartolić

 

Izlaganje

Dina Kraljić

Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec

Poticanje čitanja u krugu obitelji putem programa Vrećica pričalica Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec

 

Cilj izlaganja je prikazati, na primjeru iz prakse, na koji način poticanje čitanja u krugu obitelji, putem programa poticanja čitanja namijenjenog djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima Vrećica pričalica, koji se provodi u Knjižnici „Nikola Zrinski” Čakovec, utječe na razvoj čitateljskih navika roditelja i djece predškolske dobi. Jedan od ciljeva je prikazati čitateljske navike roditelja i djece te mogućnosti poboljšanja ili preoblikovanja postojećeg programa poticanja obiteljskog čitanja kako bi se knjiga i čitanje maksimalno približili djeci i njihovim roditeljima.

              Rezultati istraživanja, u kojem je sudjelovao prigodan uzorak od 64 ispitanika, potvrđuju da je program poticanja čitanja namijenjen djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima Vrećica pričalica važan jer poticajno djeluje na razvoj obiteljske pismenosti i stvaranje čitateljskih navika kod djece predškolske dobi. Roditeljima se sviđa odabir kvalitetnih sadržaja koji se nalaze u Vrećici pričalici, kao i njihova dostupnost, a program bitno utječe na kvalitetu života obitelji i osnažuje obiteljsku pismenost. Sadržaje koji se nalaze u Vrećici pričalici vrlo korisnim smatra 81 % ispitanika, a zbog sudjelovanja u programu Vrećica pričalica, koji je knjigu učinio još dostupnijom suvremenim roditeljima, češće nego inače čitalo je 42 % ispitanika. Rezultatima istraživanja utvrđene su i čitateljske navike suvremenih obitelji, od kojih njih 83 % radije bira čitanje slikovnica u tiskanom obliku nego čitanje online slikovnica ili slušanje zvučnih. Čak 55 % ispitanika navodi da je barem netko od ukućana član njima najbliže Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec, dok su neki ispitanici naveli da zbog udaljenosti i užurbanog tempa života ne koriste knjižnične usluge. Kako bi knjige i čitanje učinili što dostupnijima suvremenim obiteljima, koje zbog užurbanog tempa života ne stignu dolaziti u knjižnicu, u Dječjem vrtiću „Potočnica” Mala Subotica osnovana je mala vrtićka knjižnica.

              Dobiveni rezultati istraživanja potvrdili su pozitivan utjecaj programa Vrećica pričalica na povećanje učestalosti obiteljskog čitanja te potrebu za stalnim osluškivanjem potreba suvremenih obitelji kako bi se u partnerskom odnosu svih stručnjaka, koji se bave djetetovim razvojem u svim aspektima, neprestano odgovaralo na promjene u društvu te zadovoljavalo informacijske i kulturne potrebe djece i roditelja.

Izlaganje

Mirta Sorčik, Sonja Šimić

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Predškolci u centru: kultura čitanja od najranije dobi u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

 

Rad dječjih odjela izložen je stalnim promjenama i izazovima, stoga poseban naglasak treba staviti na sustavno djelovanje u radu. Sustavnost se treba očitovati u kvalitetnoj nabavi građe, edukaciji i razvoju kompetencija dječjih knjižničara, razvoju novih programa i nadogradnji postojećih, istovjetnoj posvećenosti postojećim i potencijalnim korisnicima, razvoju komunikacijskih vještina i izgradnji mreže suradnika.

              Cilj ovog rada je pokazati jake i slabe strane Dječjeg odjela Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u odnosu na navedeno. Na skupu će biti predstavljeni i rezultati istraživanja Zadovoljstvo uslugama za djecu predškolske dobi u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.

Izlaganje

Maja Krulić Gačan, Ana Škvarić

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović” Koprivnica

Premalo čitam – podcast kao program poticanja čitanja

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica u travnju 2022. pokrenula je podcast Premalo čitam. Podcast je kreiran s ciljem promocije knjige i čitanja pomoću digitalnih medija i u internetskom okruženju. Riječ je o razvojnom programu koji je prvenstveno rezultat osluškivanja potreba zajednice i praćenja navika publike u konzumiranju kulturnih sadržaja, a zahvaljujući kojem se koprivnička knjižnica povezuje sa starom i novom publikom putem novih internetskih kanala, stvara novi digitalni format za promociju čitanja, stvara kvalitetan sadržaj usmjeren promociji knjige i čitanja te povećava vlastita vidljivost među korisnicima novih medija.

Premalo čitam nastavak je knjižničnog programa Ambasadori čitanja pokrenutog 2021. godine. Knjižnica je tada odabrala dvadeset ambasadora čitanja koji su korisnici knjižnice i članovi lokalne zajednice, s ciljem da ih se aktivnije uključi u knjižnične aktivnosti vezane uz promociju knjige i čitanja. Iste je godine pokrenuta kampanja s ambasadorima čitanja u glavnoj ulozi, s posebnim mjestom na knjižničnoj internetskoj stranici posvećenom upravo njima, s preporukama knjiga od zajednice zajednici te uključivanjem pojedinih ambasadora, ovisno o njihovim interesima i slobodnom vremenu, u posebne programe knjižnice.

              Podcast Premalo čitam, za čiji je naziv iskorišten upravo citat jednog od ambasadora, ujedno je korak dalje – prilika ambasadorima da na široko dostupnoj platformi govore o važnosti knjige i čitanja za njih osobno, da podijele svoje priče, želje, strasti, strahove, iskustva, motivacije, kao i prilika da svojim pričama potaknu slušatelje da i sami krenu u istraživanje različitih književnih tema i autora. Voditelj podcasta je Goran Živković-Žika, pedagog, povjesničar-entuzijast i poznati koprivnički glazbenik. Prva epizoda objavljena je uz Noć knjige 2022., a do 1. 9. 2022. objavljeno je 9 epizoda. Epizode se objavljuju u dvotjednom ritmu, svakog 1. i 15. dana u mjesecu. Podcast je objavljen na platformi Castos, dostupan je na svim relevantnim audioservisima (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Pocketcasts, Stitcher i dr.), a prvih 9 epizoda zabilježilo je gotovo 800 downloada. Podaci o slušanosti dostupni su na platformi Castos, neprestano se prate i analiziraju, pri čemu se prilagođava medijska promocija i osmišljavaju se novi modeli promocije. Do kraja 2022. bit će snimljeno dvadeset intervjua s dvadeset ambasadora čitanja, a emitiranje prve sezone bit će završeno u prvom dijelu 2013. godine.

Podcast Premalo čitam neće završiti samo na jednoj sezoni. Cilj je daljnji razvoj podcasta kao programa poticanja čitanja, ali i kao programa promocije tema važnih za zajednicu i pojedinca te programa promocije knjižnice. U 2013. iskušavat će se novi smjerovi i teme, odabirom gostiju izaći će se iz lokalnih okvira, a osim promocije knjige i poticanja čitanja, promovirat će se i druge društveno važne teme kroz prizmu važnosti čitanja, formalnog i neformalnog obrazovanja i uz neizostavnu poantu koja vrijedi za sve – premalo čitamo!

Izlaganje

Suzana Pomper

Knjižnica i čitaonica Kutina

Tihilenda i Priče iz čarobne škrinje: razvoj čitateljske publike na Odjelu za djecu i mlade kutinske knjižnice

Unatoč brojnim promjenama kroz koje knjižničarstvo prolazi, knjižničari se i dalje dobro nose s time i pronalaze nove načine kako bi popularizirali knjigu i čitanje. Pri tome mijenjaju svoje uloge od onih koji zadužuju i razdužuju knjige do pisaca, likovnjaka, glumaca, pripovjedača. Knjižnica i čitaonica Kutina raznim programima nastoji razviti čitateljske navike od najranije dobi. Cilj izlaganja je pružiti bolji uvid u knjižnične usluge za djecu i mlade u Knjižnici i čitaonici Kutina.

              Izlaganjem će se predstaviti neki od programa među kojima je i program po kojem je Knjižnica i čitaonica Kutina jedinstvena u Hrvatskoj: lutkarska družba Kutko kutinske knjižnice koju čine knjižničari, a osnovana je 2009. godine. Od pisanja tekstova do izrade lutaka, scene te same izvedbe predstave – sve je plod rada knjižničara! Godišnje nastanu 3 različite predstave od koji se svaka izvede i do 20 puta (zbog nedostatka prostora, a velikog broja zainteresiranih gledatelja). Svaka lutka je i dio Zbirke lutaka koja je nastala 2015. godine.

              Osim predstava, tu su i pričaonice s kreativnim radionicama na kojima se najmlađima predstavljaju domaći i strani autori slikovnica.

              Osnivanjem čitateljskog kluba, naziva Priče iz čarobne škrinje, pokušalo se i mlade privući knjizi. Čitanje ulomaka iz knjiga, učenje o sebi i drugima kroz razne igre ispunjava slobodno vrijeme mladima, ali im i približava naslove knjiga za koje možda ne znaju, a koji nisu lektira. Kroz godinu se provedu i neke dodatne aktivnosti u koje se uključuju mladi (književni susreti, radionice…).

              Svake godine provodi se natječaj u kreativnom pisanju Moja priča za učenike osnovnih škola Grada Kutine. Natječaj se provodi već 15 godina zaredom, a obuhvaća učenike 2. do 8. razreda. Nagrađuju se 3 najuspješnija uratka u svakoj kategoriji (kategorije su pojedini razredi). Teme su slobodne ili vezane uz temu Mjeseca hrvatske knjige, a posljednjih 8 godina posebno se nagrađuje i najbolji uradak nastao na temu rastanka u suradnji sa Zakladom Sandra Stojić.

              Prostor knjižnice pa i samog Odjela za djecu i mlade neadekvatan je pa su ovi programi rezultat entuzijazma djelatnika knjižnice koji svojim neprestanim trudom i radom žele djecu i mlade privući u knjižnicu i stvoriti nove čitatelje.

              Pozitivne povratne informacije vezano uz programe za djecu i mlade Knjižnice temelj su daljnjeg razvijanja programa, ali i uvođenja nekih novih kako bi se stvorili novi i zadržali postojeći „mali“ čitatelji koji će jednog dana postati „veliki“ čitatelji.

Izlaganje

Renata Dobrić

Gradska knjižnica Kaštela

Đardin čitanja: projekt za poticanje čitanja Gradske knjižnice Kaštela

U izlaganju će se predstaviti projekt Đardin čitanja. Đardin koji je Gradska knjižnica Kaštela pokrenula u lipnju 2021. u sklopu Godine čitanja, Godine Marka Marulića i Kaštelanskog kreativnog proljeća. Osnovna ideja projekta, čija je idejna začetnica ravnateljica GKK Renata Dobrić, jest poticanje čitanja i očuvanje kaštelanske kulturne baštine uz uključivanje što većeg broja učenika iz svih kaštelanskih škola. U 2021. godini Đardin čitanja održan je pod sloganom Čitajmo zajedno u domovini Zinfandela/Crljenka kaštelanskog. Đardin čitanja doživio je svoje drugo izdanje u 2022. godini. Uz učenike, u programu su sudjelovali književnici i glumci.

              Organizirajući Đardin čitanja Gradska knjižnica Kaštela želi u projekt uključiti što veći broj djece iz svih šest kaštelanskih škola s ciljem poticanja čitanja kod djece i mladih, ali i starijih generacija. Povezavši čitanje i kaštelansku kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu, GKK napreduje u ostvarenju cilja da ovaj projekt postane kulturni proizvod kojim ćemo potaknuti čitanje, razvoj kulturnog turizma i razvoj publike u kulturi.

Izlaganje

Željana Buljat

Gradska knjižnica Zadar

Festival pripovijedanja Naraton

Razvojem pripovjedačke scene u Hrvatskoj i popularizacijom izvedbenog pripovijedanja, pripovijedanje se nameće kao moćan alat u radu s korisnicima, što je Gradska knjižnica prepoznala i u veljači 2022. godine pokrenula Festival pripovijedanja Naraton koji će biti predstavljen u izlaganju. Nastavak je to dobro uhodane pripovjedačke prakse programa Bajkoplov Gradske knjižnice Zadar koji se pokazao dobrim primjerom kako zainteresirati djecu za narodne priče i bajke, što je dovelo do ideje organiziranja Festivala pripovijedanja Naraton. Festival je zamišljen kao kulturna, umjetnička i edukativna manifestacija koja promiče umijeće usmenog pripovijedanja. Organiziran je u suradnji sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar te Društvom hrvatskih pripovjedača čiji su članovi tijekom dvaju festivalskih dana održavali programe pripovijedanja priča za djecu, mlade i odrasle.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana