47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

7. 10. 2022. – tematski blok 2

Knjižničarska profesija u novim okolnostima

Koncertna dvorana

12:30 – 14:00

Moderiraju: Drahomira Cupar, Marija Bartolić

 

Izlaganje

Elia Ekinović Micak

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Pravilnik KAM – opis građe u novim tehnološkim i društvenim okolnostima

 

Nove tehnološke okolnosti, digitalna transformacija knjižnica i knjižničnih zbirki te nove usluge i zahtjevi suvremenih korisnika traže i nove standarde i pravilnike za opis građe.

              Cilj je izlaganja pokazati kako su u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) nove tehnološke i društvene okolnosti integrirane u opis i pristup tradicionalnim i novim vrstama građe.

              Pravilnik KAM namijenjen je uporabi u okruženju tehnologije semantičkog weba. Implementacija je IFLA-ina knjižničnog referentnog modela (IFLA LRM), usklađen je s arhivističkim (ICA RiC) i muzejskim (CIDOC-CRM) modelima te su u njemu integrirani i različiti međunarodni standardi (ISBD, ISAD(G), CCO itd.) kao jamstvo interoperabilnosti.

              Pravilnikom se propisuje sadržaj podataka koji se mogu upotrebljavati u različitim informacijskim sustavima i za opis različitih vrsta tradicionalne i suvremene građe. Pokazat će se kako se Pravilnikom kao skupom elemenata podataka omogućava standardizirani opis zasebnih podataka koji se međusobno mogu povezivati u veće strukture za opis građe. Podaci omogućavaju i pristup građi, odnose među jedinicama građe i drugim entitetima te istraživanje tih odnosa, čime se Pravilnik prilagođava novim tehnologijama i mogućnostima povezivanja i razmjene podataka u okruženju semantičkog weba.

              Pokazat će se i kako se Pravilnikom udovoljava korisničkim postupcima proizašlim iz očekivanja korisnika u suvremenom informacijskom okruženju, od predmeta zanimanja korisnika koji obuhvaćaju različite aspekte jedinice građe (djelo, izraz, pojavni oblik, primjerak) do prilagođavanja društvenim okolnostima i očekivanjima suvremenih korisnika s obzirom na odabir podataka za opis i identifikaciju koji podrazumijevaju korisniku najpoznatije i najčešće oblike imena, naslova i sl.

              Pravilnik KAM, svojom strukturom namijenjenom okruženju semantičkog weba, integracijom različitih standarda za opis građe i implementacijom očekivanja suvremenih korisnika u svoje odredbe, pravilnik je za uporabu u novim tehnološkim i društvenim okolnostima.

Sponzorsko izlaganje

Diana Romanick

Euromonitor International:

How Academic Libraries Could Nurture Future Agile Leaders?

 

What does it take to educate the agile leaders of the future and what are the key defining forces that shape and drive young and successful talents today?

Izlaganje

Matilda Justinić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vrednovanje digitalnih proizvoda i usluga: neke dileme oko primjenjivosti normi ISO 2789 i ISO 11620

 

Prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti „knjižnice su obvezne prikupljati statističke podatke o svome poslovanju i unositi ih u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu sukladno standardima“. Knjižnice koje razvijaju i održavaju digitalne knjižnice/zbirke trebale bi se, uz standard koji se odnosi na njihovu vrstu knjižnice, voditi i Standardom za digitalne knjižnice prema kojem su obvezne provoditi i vrednovanje svojih digitalnih proizvoda i usluga te pratiti statistiku o građi i korisnicima.

              U izlaganju će se razmatrati koje statističke podatke o poslovanju digitalnih zbirki prikupljati kako bi, posljedično, bilo moguće i njihovo kvalitetno vrednovanje. S obzirom da se Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica temelji na normama ISO 2789 i ISO 11620, preispitat će se primjenjivost tih normi kao uporište za vrednovanje digitalnih proizvoda i usluga. Također će se razmotriti ENUMERATE, alat koji je razvila europska digitalna knjižnica Europeana i koji je nastao kao rezultat nastojanja da se na europskoj razini ujednači prikupljanje i praćenje podataka o digitalnoj kulturnoj baštini.

              Konačno, zaključit će se je li ENUMERATE bolje uporište za provedbu vrednovanja sadržaja i usluga u digitalnom okruženju te treba li se izbor podataka u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica koji se odnosi na područje digitalnih knjižnica i zbirki temeljiti na tim podacima.

Izlaganje

Vera Vitori

Gradska knjižnica Zadar

Tema znanstvene komunikacije kao inspiracija autorima: primjer Vjesnika bibliotekara Hrvatske

Napredak suvremene znanosti odvija se usporedo s razvojem znanstvene komunikacije koja je, uz neformalnu, razvila i iznimno važnu formalnu komunikaciju čiji su nositelj znanstveni časopisi.

              Područje knjižničarstva i informacijskih znanosti obrađuje temeljni časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske koji se u sedamdesetdvogodišnjem izlaženju bavio širokim rasponom tema, pa tako i proučavanjem pitanja znanosti.

              U radu će se dati uvid u zastupljenost članaka vezanih uz problematiku znanstvene komunikacije u Vjesniku bibliotekara Hrvatske i predočiti rezultati analize istih.

              Cilj rada je prikazati u kojoj se mjeri specifičnom temom iz područja znanosti – znanstvenom komunikacijom – bavi knjižničarska zajednica, autori Vjesnika, te objasniti strukturu i deskriptivne karakteristike znanstvenih i stručnih članaka objavljenih na navedenu temu.

Izlaganje

Iva Barković, Ivan Čolakovac

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suradnja između visokoškolskog knjižničara i nastavnog osoblja na primjeru knjižnice Kineziološkog fakulteta u Zagrebu 

Visokoškolski knjižničar je kao podrška studentima i nastavnom osoblju važna karika obrazovnog procesa i znanstveno-istraživačkog stvaralaštva institucije. Stoga je koncept uklopljenog knjižničarstva od iznimne važnosti jer omogućava knjižničarima izlazak iz prostora knjižnice i približavanje usluga i znanja svojim korisnicima. Cilj rada je kroz prikaz poslova visokoškolskog knjižničara u knjižnici Kineziološkog fakulteta u Zagrebu procijeniti učinkovitost i primjenjivost principa uklopljenog knjižničarstva kao i knjižničarske kompetencije potrebne za rad u visokoškolskoj knjižnici.

              Predstavljena je uloga knjižničara u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu u visokoškolskom obrazovanju kroz: pretraživanje i analizu informacija, bibliometrijske analize, izdavačku djelatnost, sudjelovanje u nastavi i na projektima.

Širenjem uloga ukazuje se potreba za uvođenjem novih poslova i zadaća knjižničara. Kratkim upitnikom su se usporedila iskustva i poslovi knjižničara u knjižnici Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i knjižnici Kineziološkog fakulteta u Osijeku. Upitnik je pokazao razlike u veličini fonda knjižnice, broju zaposlenika i korisnika te broju radnih mjesta, a sličnosti u realizaciji projekata i kulturnih manifestacija, izradi uputa za korisnike, cjeloživotnom učenju i obrazovanju te održavanju radionica i nastave.

              Pregledom poslova knjižnice Kineziološkog fakulteta prikazuje se opsežnost i raznolikost zadataka visokoškolskog knjižničara. Usporedbom knjižnice s najdužom (Zagreb) i najkraćom (Osijek) tradicijom prikazuju se inovativni načini rada kao i potreba za širenjem kompetencija.

Izlaganje

Nataša Bujas, Danijela Celinšćak

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

Kompetencije dječjeg knjižničara u kriznim vremenima 

Cilj ovog izlaganja je identificirati kompetencije knjižničara u kriznim vremenima kako bi se djeci omogućio slobodan pristup znanju, stjecanju vještina važnih za razvijanje pismenosti i uključivanje u život zajednice.

              Tijekom godina knjižničari su se u praksi susretali s različitim nepredvidljivim situacijama, kao što je COVID-19 koji se dogodio početkom 2020. godine, ali i razornim potresom koji je uništio zgradu Dječjeg odjela sisačke Knjižnice krajem iste godine.

              Put do ponovnog otvaranja Dječjeg odjela na novoj lokaciji bio je zahtjevan i izazovan, ali i pun novih prilika. Iz svega što se dogodilo može se zaključiti koliko je važno liderstvo u krizi, ostati fokusiran na rješenja i ciljeve te zadržati duh timskog rada kako bi svi segmenti stručnog rada ponovno postali dio svakodnevnice.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana