47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

6. 10. 2022. – tematski blok 2

Knjižničarska profesija u novim okolnostima

Polivalentna dvorana

12:30 – 13:45

Moderiraju: Marija Bartolić, Marijana Tomić, Dijana Machala

 

Izlaganje

Dubravka Luić-Vudrag, Blaženka Klemar Bubić

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Knjižnica Filozofskog fakulteta neizostavni je dio znanstvene i istraživačke infrastrukture područja humanističkih i društvenih znanosti

 

Visokoškolska knjižnica sastavni je dio visokoškolske ustanove, podrška je znanstveno-nastavnom radu, učenju i istraživanju koje provode njeni studenti, profesori istraživači.

              Knjižnica u svom okruženju je mjesto odakle polaze i čine prve korake u istraživačkom i znanstvenom radu. Da bi mogla odgovoriti novim i sve većim izazovima mora biti uvijek u toku s novim spoznajama. Njene zbirke, alati, građa dostupna u e-izdanju ili u klasičnom fizičkom obliku mora biti na raspolaganju i uvijek korak ispred traženja njenih korisnika.

              Pred knjižničarima je izazov stalnog učenja i usavršavanja. Istraživačka infrastruktura dio je trokuta znanja jer osigurava prijenos znanja, njegovu primjenu kroz inovacije, a kroz istraživanja dovodi do novih spoznaja i druge dobrobiti znanstvenoj zajednici.

              Rad će prikazati kako Filozofski fakultet u Zagrebu, u suradnji sa svojom Knjižnicom, vlastita izdanja stavlja na platformu FF Open Press te objavljuje digitalna izdanja u otvorenom pristupu. Knjižničari sudjeluju u izgradnji Dabra – Digitalnog akademskog arhiva i repozitorija, Vizbi.UNIZG – Virtualnoe zbirke Sveučilišta u Zagrebu i svim međunarodnim istraživačkim projektima u kojima sudjeluje Filozofski fakultet. Za potrebe svojih korisnika nabavlja e-knjige po principu Evidence Based Acquisition (EBA) i tako educira svoje korisnike.

              Zagovarati otvoreni pristup, educirati autore o prednostima objavljivanja u otvorenom pristupu, institucijskom repozitoriju, CC licencijama, o autorskim pravima, jedna je od važnijih obveza knjižničara. Suradnja autora, knjižničara i nakladnika je neizostavna kako bi građa bila uvijek dostupna i našla što lakši put do korisnika. U tom kontekstu nameće se i potreba kontinuiranog educiranja korisnika o citiranju, o važnosti pravilnog navođenja publikacija u otvorenom pristupu, kako bi se izbjegle lavine krivih navoda. Iz iskustva znamo da jednom naveden netočni podatak postaje činjenica, teško ga je promijeniti i samo se ponavlja. Iskazivanje i dinamika znanstvene produktivnosti jedne akademske zajednice stalno se propituje i dokazuje.

Izlaganje

Marijana Senkić-Klapan, Igor Čolak

Znanstvena knjižnica Zadar

Kulturno-turistička ruta inspirirana baštinom Znanstvene knjižnice Zadar

 

Fond Znanstvene knjižnice Zadar sustavno se izgrađuje više od 160 godina i jedan je od najbogatijih knjižničnih fondova u Hrvatskoj. U njemu se čuvaju brojna djela važna za proučavanje povijesti i kulture Zadra, Dalmacije i Hrvatske te ovog dijela Europe. Knjižnica je sudjelovala u projektu Europske unije ADRINETBOOK kojem je jedan od ključnih ciljeva promidžba kulturne baštine kroz turizam. Tom prigodom izrađena je kulturno-turistička ruta Zadar – La Belle Époque tour, inspirirana fotografijama, razglednicama, knjigama i serijskim publikacijama iz fonda Knjižnice. Ruta prikazuje grad Zadar kroz zgrade, spomenike, parkovnu arhitekturu i osobe te važne i manje važne događaje u Gradu na početku prošlog stoljeća. Posjetitelje u povijesnu šetnju vodi pripovjedač koji utjelovljuje Vladimira Pappafavu, najznačajnijeg hrvatskog i europskog pravnog pisca svoga vremena te velikog bibliofila i donatora Znanstvene knjižnice Zadar. Cilj je ovog izlaganja pokazati da se u fondu Knjižnice nalaze sadržaji koji predstavljaju potencijalne turističke resurse i prikladni su za preobrazbu u turističke atrakcije. Nakon uspješnog predstavljanja zadarskoj javnosti u svibnju ove godine, utvrđeno je da turistička ruta može biti koristan alat u promidžbi fonda Knjižnice te približavanju i prilagodbi usluga Knjižnice novim potrebama zajednice u kojoj djeluje. Osmišljavanjem predočene rute Zadar je dobio novu kulturno-turističku ponudu temeljenu na fondu Znanstvene knjižnice Zadar.

Izlaganje

Marjana Leventić Šipčić

Dubrovačke knjižnice

Medijske kompetencije knjižničara: Knjižničarsko društvo Dubrovnik

              Izlaganje obuhvaća prikaz i analizu istraživanja o medijskim kompetencijama knjižničara te predstavljanje programa edukacije knjižničara zasnovanoga na rezultatima istraživanja. Standardom za Narodne knjižnice (NN/2021) provođenje programa medijske pismenosti navedeno je kao osnovna djelatnost narodnih knjižnica, što podrazumijeva medijske kompetencije knjižničara koji bi ih provodili. U Dubrovačkim je knjižnicama u organizaciji Knjižničarskog društva Dubrovnik tijekom prosinca 2021. provedeno istraživanje o medijskim kompetencijama knjižničara. U istraživanju su sudjelovali knjižničari narodnih i školskih knjižnica Dubrovačko-neretvanske županije. Na osnovi rezultata istraživanja, u suradnji sa Odjelom za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te afirmiranim novinarima i stručnjacima za nove medije, organizirana je edukacija knjižničara o medijskoj pismenosti s ciljem jačanja medijskih kompetencija i osposobljavanja knjižničara u provođenju programa medijskog opismenjavanja.

Izlaganje

Doroteja Kamber-Kontić

Gradska knjižnica Zadar

 Iskustvo upravljanja Gradskom knjižnicom Zadar

Svrha rada je predstaviti iskustvo upravljanja Gradskom knjižnicom Zadar, naglasiti važnost proučavanja pravnih propisa izvan knjižnične djelatnosti.

              Gradska knjižnica Zadar tijekom sedamdeset i dvije godine samostalnog postojanja i rada prošla je više načina upravljanja i rukovođenja od prvih začetaka pedesetih godina prošlog stoljeća do danas. U tom periodu promjene okruženja značajno su utjecale na Knjižnicu od ustrojavanja i načina rada u prostoru Kneževe palače na 300 m² do dolaska u novi, veći prostor krajem devedesetih. Način rada mijenjao se u skladu s potrebama i zahtjevima korisnika koji su bili bitno drugačiji u novom, ne samo prostorno, već i sadržajno drugačijem prostoru.

              Cilj rada je pokazati koliko promjene u načinu radu utječu na promjenu načina upravljanja i rukovođenja narodne knjižnice. U prikazu propisa koje ravnatelj narodne knjižnice danas mora poznavati (znati) i u radu primjenjivati postavlja se pitanje jesu li dovoljne samo knjižničarske kompetencije ili ih treba proširivati na brojna druga područja. Knjižničarske kompetencije i poznavanje procesa rada svakako olakšavaju vođenje narodne knjižnice, a u radu se analizira, na iskustvu Gradske knjižnice Zadar, što je sve još potrebno za primjenu i provođenje brojnih zakonskim propisa po kojima ravnatelj treba postupati. U radu će se prikazati dio propisa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, financijsko-računovodstvenog dijela te na koji način oni utječu na upravljanje i rukovođenje narodne knjižnice.

Sponzorsko izlaganje

Karolina Podloucká

EBSCO Customer Engagement Manager

Discover the world’s highest quality full-text journal database from EBSCO

We will introduce two academic databases from EBSCO – Academic Search Ultimate and Business Source Ultimate. They both offer students and researchers access to high quality academic peer-reviewed articles from wide range of multidisciplinary and business sources. In this session, we will describe content, number of titles, source types and databases’ special tools and features.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana