47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

7. 10. 2022. – forum

Forum: Regionalna knjižničarska društva

Koncertna dvorana

17:00 – 18:30

Moderiraju: Blaženka Peradenić Kotur, Ivan Kraljević

 

Izlaganje

Alka Stropnik, Borna Udatny, Ana Pavlek

Zagrebačko knjižničarsko društvo

NISu to samo ZKD avanTURE

 

U izlaganju će biti predstavljene dvije značajne aktivnosti koje je Zagrebačko knjižničarsko društvo, ujedno i najveće regionalno knjižničarsko društvo, pokrenulo tijekom 2021. godine.

              U rujnu 2021. godine s radom je započela nova Radna grupa Zagrebačkoga knjižničarskog društva – Novi informacijski stručnjaci (NIS). Radna grupa NIS, nastala prema uzoru na IFLA-inu Special Interest Group New Professionals (SIG NP), s namjerom da se upoznaju i povežu studenti knjižničarstva i netom zaposleni mladi kolege koji su članovi ZKD-a i tek ulaze u svijet knjižničarstva. Uz podršku upravnih tijela ZKD-a, članove Radne grupe potiče se na osmišljavanje samostalnih projekata i aktivnosti te na međusobnu suradnju, dok kroz redovne programe i sadržaje objavljene na društvenim mrežama Zagrebačkoga knjižničarskog društva NIS-ovci imaju mogućnost pratiti trendove u struci,  Hrvatskoj i svijetu. Od osnutka Radne grupe članovi su osmislili i realizirali više projekata (primjerice, dvije virtualne izložbe, FlashMob u suradnji s Tehničkim muzejom, video posvećen Evi Veroni, kartu s knjižnicama na području djelovanja ZKD-a i dr.), a svoj rad predstavili su u Novom uvezu: glasilu ZKD-a te e-biltenu Bez uveza. Poseban interes izazvali su predstavljajući se posterskim izlaganjem na IFLA WLIC 2022 u Dublinu, na kojoj su sudjelovali i kao volonteri.

              Druga aktivnost, odnosno projekt Zagrebačkoga knjižničarskog društva, koja će biti predstavljena u izlaganju jest web aplikacija ZKD knjižničarske avanTURE. To je najznačajnija aktivnost, od više njih, koju je Zagrebačko knjižničarsko društvo realiziralo povodom Godine čitanja. Web aplikacija nastala je s namjerom da se kolege, simpatizere knjižnica i sve zainteresirane, nakon duljeg perioda ograničenog kretanja zbog proglašenih epidemioloških mjera, potakne na kretanje, uz istovremeno promicanje knjiga i poticanje na čitanje. U aplikaciji se nude virtualne ture po knjižnicama Zagreba i Zagrebačke županije, a svaka tura nosi naziv po naslovu jedne knjige. Korisnike se web aplikacijom ujedno informira o knjižnicama, programima i uslugama koje one nude. Ture je moguće prijeći hodanjem, trčanjem ili bicikliranjem, a sudionike se nagrađuje virtualnim i fizičkim nagradama. Korištenje aplikacije je besplatno, s time da registrirani korisnici ne moraju biti samo iz Zagreba ili iz Hrvatske.

              Zagrebačko knjižničarsko društvo se nada da će navedene aktivnosti utjecati ne samo na članove ZKD-a, već i na širu knjižničarsku zajednicu, kako u Hrvatskoj, tako i izvan nje.

Izlaganje

Bernarda Ferderber, Silvija Perić

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Aktivnosti regionalnog Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 

 

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja sastavni je dio Hrvatskog knjižničarskog društva. Osnovano davne 1977. godine danas obuhvaća područje Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. Broji 155 članova i jedno je od brojnijih i aktivnijih knjižničarskih društava u RH. Na Forumu o aktivnostima regionalnih društava predstavit će se aktivnosti Društva u proteklom razdoblju, kao što su pokretanje stručnog skupa Bibliokon, prijava i odvijanje Erasmus+ projekta Putujuće knjižnice bez granica.

              S navedenim aktivnostima i iskustvima pokušat će se zainteresirati i kolege iz drugih društava na mogućnost prijavljivanja na projekte Ministarstva kulture i medija i Erasmus.

              Osvrnut će se na funkcioniranje Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja u vrijeme pandemije, održavanje skupova, sastanaka Glavnog odbora te uređivanje časopisa Svezak.

Izlaganje

Evgenia Arh, Ana Bogdanić, Nensi Čargonja Košuta, Ivana Dorotić Malič, dr. sc. Dejana Golenko, Sanja Kosić, Anja Kučan Buterin, Lara Pavić, Anita Pešut

Knjižničarsko društvo Rijeka

Novo, novo vrijeme: transformacija knjižničarskih društava kao odgovor na izazove novoga doba

Knjižničarska društva olakšavaju pristup informacijama i znanjima bitnim za razvitak pojedinaca i time postaju važni dionici koji kroz osnaživanje svojih članova pridonose dobrobiti cjelokupnih zajednica u kojima djeluju. S obzirom na brzi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalnu transformaciju i (kvazi)izvanredne situacije koje su se dogodile u posljednjih nekoliko godina u svijetu, njihova uloga u knjižničarskim zajednicama u kojima djeluju postaje sve važnija.

              Istraživačka pitanja koja proizlaze iz opisanog:

  1. Koje je stajalište članova o ulozi knjižničarskog društva s obzirom na izazove novoga doba?
  2. Koje je stajalište članova o ključnim izazovima i u kojem smjeru se društvo treba razvijati?
  3. Koje je stajalište članova o tome kako unaprijediti rad društva i pridonijeti dobrobiti svojih članova?

              Cilj je rada istražiti stajališta članova knjižničarskog društva i steći dublji uvid u razumijevanje uloge društva u zajednici u kojoj djeluje. Želja je autora potaknuti raspravu i povećati osviještenost o važnosti knjižničarskog društva koje kroz jačanje kapaciteta svojih članova neposredno pridonosi razvitku zajednica u području knjižničarstva, obrazovanja, gospodarstva, kulture i pismenosti. Na primjeru studije slučaje, Knjižničarskog društva Rijeka, istraživanje će se temeljiti na podacima prikupljenim anketnom metodom (online ankete) provedenom među članovima Knjižničarskog društva Rijeka, koje će se provesti u rujnu 2022. godine. Anketa je postavljena uz pomoć alata dostupnih na Google obrasci.

              Budući da je do sada zabilježen mali broj radova o navedenoj tematici, cilj je rada pridonijeti raspravi o ulozi knjižničarskih društava u Republici Hrvatskoj.

 

Izlaganje

Dorja Mučnjak

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Jasmina Sočo

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rekonceptualizacija izdavaštva službenog glasila Zagrebačkoga knjižničarskog društva

U izlaganju će se govoriti o rekonceptualizaciji izdavaštva službenog glasila Zagrebačkoga knjižničarskog društva. Tijekom 2020. godine postalo je jasno da koncept Novog uveza ne odgovara suvremenim potrebama Društva i knjižničarske zajednice u cjelini te se krenulo u rekonceptualizaciju glasila. Nakon analize vrste tekstova odlučeno je da će se od jednog glasila napraviti dva: Novi uvez postat će stručno-znanstveni časopis cjelokupne knjižničarske zajednice, a pokrenut će se novi elektronički bilten Društva (Bez uveza) koji će preuzeti kraće tekstove, priloge, prikaze aktivnosti u knjižnicama Zagreba i Zagrebačke županije.

              Nakon provedene rekonceptualizacije stručna je zajednica dala vrlo pozitivnu povratnu informaciju na novi koncept izdavaštva glasila ZKD-a te smatramo da smo odvajanjem dva različita formata glasila odgovorili na postavljene potrebe.

 

Izlaganje

Ivona Vrkić, Martina Dragija Ivanović

Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti

Profesionalna udruženja iz percepcije studenata informacijskih znanosti

 

Profesionalna udruženja u knjižničarskim i informacijskim znanostima nositelj su i pokretač pozitivnih promjena, kako za struku, tako i za cijelu zajednicu unutar koje djeluju. Profesionalna udruženja kao neprofitne udruge za cilj imaju boljitak društva i osnaživanje zajednice. U ovom izlaganju autorice će predstaviti rezultate istraživanja provedenog 2022. godine. Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri su studenti informacijskih znanosti upoznati s profesionalnim udruženjima, kakva očekivanja imaju od njih te razmišljaju li o članstvu. Svrha istraživanja bila je dobiti uvid u studentsko poznavanje profesionalnih udruženja u informacijskim znanostima te stavove studenata o njihovoj važnosti.

 

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana