47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

7. 10. 2022. – RADIONICA

PROJEKT E-KULTURA

Polivalentna dvorana

14:00 – 15:30

Moderiraju: Ivan Kraljević, Jasenka Pleško, Marijana Tomić

 

Radionica

Jelena Rubić, Matea Kolendić

Ministarstvo kulture i medija

Sofija Klarin Zadravec, Karolina Holub, Renata Petrušić, Matilda Justinić, Iva Adžaga Ašperger, Sanja Lapiš

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Projekt e-Kultura

O projektu e-Kultura

              U uvodu će se kratko predstaviti ciljevi, aktivnosti i dosadašnji rezultati projekta e-Kultura: Digitalizacija kulturne baštine. Predstavit će se elementi portala e-Kultura te e-usluge koje su uspostavljene u projektu. Prikazat će se uloga Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske kao središnjeg agregatora metapodataka za Europeanu.

Knjižnice i projekt e-Kultura

              Prikazat će se aktivnosti i rezultati provedbe projekta u NSK. Pojasnit će se uloga NSK kao matične knjižnice, domenskog agregatora i ustanove koja je zadužena za izgradnju Hrvatske digitalne knjižnice. Prikazat će se modeli uključivanja u projekt za knjižnice, preduvjeti za uključivanje te plan rada nakon završetka projekta.

Autorsko pravo

              Prikazat će se pregled izjava o pravima i licencija koje je potrebno koristiti u izradi metapodataka digitalne građe za označivanje njihovog autorskopravnog statusa te naznačiti utjecaj autorskog prava na digitalizaciju i objavu građe.

Smjernice za pripremu građe za digitalizaciju

              Predstavit će se način pripreme građe za digitalizaciju, tehnički i administrativni metapodaci koje je potrebno bilježiti te rad na Smjernicama za pripremu građe koje se izrađuju u sklopu projekta e-Kultura.

Modul za praćenje digitalizacije – Goobi

              Predstavit će se modul za praćenje radnog procesa digitalizacije građe i njegova uloga u procesu trajne pohrane.

Središnji sustav trajne pohrane i agregator

              Predstavit će se način integracije podataka NSK u Središnji sustav te uloga NSK kao domenskog agregatora metapodataka. Prikazat će se najvažniji elementi radnog procesa u Središnjem sustavu. Dat će se i kratki prikaz metapodataka koji su nužni za dostavu na portal e-Kultura i u Europeanu.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana