47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

6. 10. 2022. – RADIONICA

UPISNIK KNJIŽNICA – POMOĆ U PRAĆENJU RAZVOJA MREŽE KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Multimedijalna dvorana

14:00 – 15:00

Moderiraju: Andreja Tominac, Jasenka Pleško

 

Radionica

Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, Iva Adžaga Ašperger

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Upisnik knjižnica: pomoć u praćenju razvoja mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) 2020. godine preuzela je od Ministarstva kulture i medija RH posao vođenja Upisnika knjižnica u RH u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti. Upisnik je reguliran Pravilnikom o upisniku knjižnica (NN 78/2020) kojim se određuju sadržaj i rokovi vođenja Upisnika knjižnica i knjižnica u sastavu. Radionica će omogućiti upoznavanje sa sadržajem Upisnika (rubrike: Imenik, Obrazac, informacije O Upisniku) s naglaskom na podacima koji su potrebni pri otvaranju novog upisnog lista knjižnice ili pri nadopuni postojećeg upisnog lista te dokumentaciji koju je potrebno priložiti u aplikaciju Upisnika. Također će se prikazati e-Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica u RH za lakše snalaženje pri ispunjavanju podataka u aplikaciji Upisnika.

              Prikazat će se trenutno stanje upisnih listova narodnih i školskih knjižnica u Upisniku knjižnica u RH koje su u nadležnosti Ministarstva kulture i medija RH te Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, tj. broj prijavljenih, odobrenih i odbijenih upisnih listova knjižnica od početka rada sustava Upisnika knjižnica RH u sklopu NSK. Bit će objašnjeni najčešći razlozi za odbijanje upisnih listova uz navođenje primjera uputa za ispravak netočnih prijava. Razlozi odbijanja će se sagledati u kontekstu unesenih podataka u upisnom listu, vrstama priložene dokumentacije koja potvrđuje navedene podatke i potrebe ovjere cjelokupne predane dokumentacije.

              Na radionici će se prikazati broj knjižnica koje do sada nisu izvršile online upis, evidencija broja knjižnica koje su se po prvi puta upisale u aplikaciju i koliko ih je imalo nadopunu postojećeg upisnog lista te evidenciju koliko je knjižnica nakon odbijenog upisa (s neispravno popunjenim Obrascem i nepotpunom i/ili starom dokumentacijom) ponovilo prijavu u Upisnik i ispravno popunilo podatke te priložilo svu potrebnu dokumentaciju.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana