47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

5. 10. 2022. – tematski blok

Program otvorenja - pozvana izlaganja

Polivalentna dvorana

18:30 – 20:00

Moderator: Dijana Machala

 

Pozvano izlaganje

prof. dr. sc. Ivanka Stričević

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Knjižnice i održivost od trezora do oblaka

Recentni prijedlog Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027., u dijelu koji se odnosi na knjižnice i cijeli AKM sektor, polazi od politika održivosti te razvoja digitalne zrelosti u kontekstu izazova suvremenog doba što čini dobar okvir za sagledavanje pravaca razvoja ove djelatnosti. Cilj izlaganja je predstaviti strateške odrednice razvoja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za razdoblje do 2026. godine, posebno u segmentu izgradnje znanstvene i kulturne infrastrukture Republike Hrvatske kao i izgradnje i razvoja zbirki i usluga kojima se promiče nacionalna kulturna i znanstvena baština te potiče razvoj hrvatskog knjižničnog sustava. Cilj središnje ustanove hrvatskog knjižničnog sustava je ulaganje u razvoj NSK kao središta znanja, istraživanja i sudjelovanja u kulturi, znanosti i obrazovanju, kao predvodnice provedbe digitalne transformacije i zelene tranzicije te nositeljice inovacija i suradnje u području upravljanja informacijama i građom i razvoja knjižnica i knjižničnih usluga, od pribavljanja i čuvanja baštine (trezora) do suvremene znanstvene komunikacije podržane tehnologijama u oblaku. U izlaganju će se posebno istaknuti sudjelovanje NSK u ključnim strateškim projektima: e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine, e-Sveučilišta – projekt NPOO u okviru komponente Reforma obrazovnog sustava „Modernizacija visokog obrazovanja“ te planiranje programa u cilju jačanja kapaciteta NSK za zelenu i digitalnu tranziciju te razvoj CroAtriuma – multimedijskog laba Craotice. Polazeći od kontinuiteta, stabilnosti i održivosti, strateško promišljanje, vizija i ciljevi Strategije razvoja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu do 2026. godine okrenuti su budućnosti, izazovima i izborima koji će poticati i omogućiti rast i razvoj ove središnje hrvatske knjižnice koja u svojoj funkciji daje okvir i polazišta za razvoj knjižnica u hrvatskom knjižničnom sustavu.

Pozvano izlaganje

prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Sveučilište u Zadru

Čitanje i razvoj emocionalnih kompetencija – uloga knjižničara

U prvom dijelu predavanja govorit će se općenito o odnosu čitanja i emocija, o ulozi emocija kao izvanliterarnog čimbenika u formiranju „razumljivog značenja“ teksta. Zatim će se obraditi koncept emocionalnih kompetencija i objasniti njihova veza s jezičnim kompetencijama (razvoj emocionalnog vokabulara). Prikazat će se primjer intervencijskoga programa za razvoj emocionalnih kompetencija djece osnovnoškolske dobi na temelju tekstova dječje književnosti (Reading and Feeling). Objasnit će se i kontekstualizirati pojmovi metajezičnoga, vođenoga te transformativnoga čitanja kao oblika biblioterapeutske prakse. Osim što predavanje potiče teorijsko obrazovanje o emocionalnim kompetencijama i oblicima čitateljskih praksi koji se usredotočuju na emocije, cilj mu je ukazati na nezaobilaznu ulogu knjižničara u razvoju kognitivno-afektivnih sposobnosti koje mladi čitatelji mogu ostvariti putem književnih tekstova.

Pozvano izlaganje

Loida Garcia-Febo

International Library Consultant

Wellness  for Librarians: Sustaining unity and innovative solutions to foster transformation

The launch of the United Nations’ Human Development Report 2021/2022 on September 8, 2022 revealed that human progress retreated to 2016 levels. While the report indicated that humans live in a world of worry and that there is a new „uncertainty complex“ rooted in increasingly uncertain times producing unsettled lives, it also indicated that „there is promise, too—an opportunity to reimagine our futures, to renew and adapt our institutions and to craft new stories about who we are and what we value.“

Join Garcia-Febo as she unpacks what this all means for librarians’ wellness and the path forward, and how what was once unfeasible is now reachable.

References:

[1] UN Human Development Report: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

Sponzorsko izlaganje

Casalini Group

Casalini Libri, a bibliogaphic agency

Linked data for Libraries: supporting and unlocking the value of library collections

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana