47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zadar, II Palače, 5. – 8. listopada 2022.


PROGRAM

6. 10. 2022. – okrugli stol

RAZGOVOR O RJEČNIKU HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG NAZIVLJA

Koncertna dvorana

13:30 – 15:30

Moderiraju: Drahomira Cupar, Dragutin Nemec

 

 

Rječnik predstavljaju:

dr. sc. Sanja Brbora

prof. dr. sc. Aleksandra Horvat

prof. dr. sc. Senada Dizdar

nakladnica Anita Šikić

prof. dr. sc. Daniela Živković

dr. sc. Dijana Machala

Rajka Gjurković-Govorčin

 

U povodu nedavnog izlaska iz tiska Rječnika hrvatskoga knjižničarskog nazivlja (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2022.) održat će se razgovor urednika, autora i nakladnika s kolegama knjižničarima. Rječnik će se uvodno kratko predstaviti, a zatim će se omogućiti kolegama koji su ga već imali u rukama da postave pitanja ili komentiraju. Treba istaknuti nekoliko specifičnosti ovog novog knjižničarskog priručnika: rječničke definicije često su nadopunjene napomenom, što rječnik približava leksikonu, definicije je moguće koristiti u nastavi, što Rječnik čini stručnim priručnikom u punom smislu te riječi, unos podređenih i nadređenih pojmova stvara kontekst u kojemu se može očitati sadašnji položaj knjižničarske struke, englesko i njemačko kazalo olakšavaju prepoznatljivost naziva i korištenje. Rječnik sadrži 2034 naziva, a njegova digitalna inačica, pohranjena u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, omogućuje daljnje redovito osuvremenjivanje.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (091) 604-7214

Email: hkd@hkdrustvo.hr

 

 

HKD 2022 © sva prava pridržana