17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 2021.

E-knjižnica

e-knjižnica

E-knjižnica

E-knjižnica sadrži snimke izlaganja te prezentacije izlagača konferencije.

 

30. rujan 2021.

OKRUGLI STOL Komisije za državne i službene publikacije i Komisije za pravne i srodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uloga knjižničara u pružanju potpore znanstvenicima s obzirom na promjene u načinima znanstvene komunikacije

Pozvana izlaganja

prof. dr. sc. IVANA KUNDA, prodekanica za znanost

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

“Hibridni” pravni knjižničar ili knjižničar pravnik: kako vam drago u digitalnom okružju

 

 

izv. prof. dr. sc. MIROSLAV RAJTER, voditelj Ureda za istraživanje Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu

Kako nas rangiranja rangiraju i kako mi rangiramo rangiranja

 

 

Panel izlaganja
mr. sc. BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR, EDITA BAČIĆ

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Knjižničari i akademsko okruženje danas, izazovi i etička pitanja

 

 

dr. sc. DEJANA GOLENKO

Sveučilšite u Rijeci, Pravni fakultet

LJILJANA SIBER

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku

VANJA EROR

Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu

Uloga knjižničara u promicanju otvorenog pristupa među pravnim znanstvenicima: studija slučaja na tri pravna fakulteta

SPONZORSKI BLOK

 

Integrirana/inteligentna knjižnica: knjižnica budućnosti

Panel izlaganje

SPONZORSKI BLOK II

RADKA KRIVANKOVA

Emerald Publishing

Emerald Publishing: Making real impact happen

 

 

 

OLGA DRYN

McGraw Hill

Future Trends in Medical Education: A Publisher’s Perspective

 

 

 

JON NIELSEN

Statista GmbH

Research statistics and market data with Statista

IZDANJA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA

KRISTINA KALANJ

Tehnički muzej Nikola Tesla

Zbornik 16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

 

 

dr. sc. BREZA ŠALAMON-CINDORI

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Niz izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

1. listopad 2021.

OTVORENJE SKUPA

Pozdravni govori
dr. sc. DEJANA GOLENKO, predsjednica Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice HKD-a
dr. sc. DIJANA MACHALA, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva
LEA LAZZARICH, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
prof. dr. sc. IVANKA STRIČEVIĆ, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
JELENA GLAVIĆ-PERČIN, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost, izaslanica ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek

POZVANA IZLAGANJA U PROGRAMU OTVORENJA SKUPA

prof. dr. sc. TATJANA APARAC JELUŠIĆ, predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća

Normativni okvir u području specijalnih i visokoškolskih knjižnica

 

LOIDA GARCIA-FEBO, predsjednica Američkoga knjižničarskog društva 2018. – 2019.

Libraries and digital transformation: supersonic library services in the 2020s

 

AUTORSKO I SRODNA PRAVA – NOVE OKOLNOSTI I DIGITALNO OKRUŽJE

OKRUGLI STOL Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup

Utjecaj autorskopravnih zakonskih promjena na visokoškolske knjižnice

Pozvano izlaganje:
izv. prof. dr. sc. ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Novo autorskopravno uređenje za knjžnice u digitalnom okružju

 

 

Panel izlaganja:
DRAGUTIN NEMEC

Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tijek zagovaranja autorskopravnih promjena i perspektive za knjižnice

 

RENATA PETRUŠIĆ

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Djela koja su nedostupna na tržištu: autorsko pravo, digitalizacija, korištenje

 

 

IVONA MILOVANOVIĆ, RENATA PETRUŠIĆ

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ocjenski radovi u kontekstu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

KOMPETENCIJE KNJIŽNIČARA ZA RAD U DIGITALNOM OKRUŽJU I.

izv. prof. dr. sc. JADRANKA STOJANOVSKI
Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković
JASENKA PLEŠKO
Knjižnice grada Zagreba
Samoprocjena poslova i kompetencija hrvatskih visokoškolskih i specijalnih knjižničara

 

 

ANTONIJA FILIPETI, MARTA MATIJEVIĆ, dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara iz visokoškolskih, specijalnih i znanstvenih knjižnica: pokazatelji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

 

DORJA MUČNJAK
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
IVA KLAK MRŠIĆ, JASENKA PLEŠKO
Knjižnice grada Zagreba
Važnost profesionalnog usmjeravanja knjižničara: razvojni projekt Centar za razvoj karijera knjižničara

KNJIŽNIČARI KAO PODRŠKA ZNANSTVENIM AKTIVNOSTIMA

prof. dr. sc. IVANKA STRIČEVIĆ, dr. sc. DIJANA MACHALA
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Aktivnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u osnaživanju knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske

 

dr. sc. BOJAN MACAN, MARINA MAYER
Institut Ruđer Bošković, Centar za znanstvene informacije
POIROT: sastavni dio slagalice informacijskih servisa za pomoć u vrednovanju znanstvenih aktivnosti

 

ALEN VODOPIJEVEC
Institut Ruđer Bošković
Strukturiranje znanstvene produktivnosti Sveučilišta u Rijeci u bazi Web of Science Core Collection

KOMPETENCIJE KNJIŽNIČARA ZA RAD U DIGITALNOM OKRUŽJU II.

dr. sc. DIJANA MACHALA
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. JADRANKA STOJANOVSKI
Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković
Prilagodbe visokoškolskih i specijalnih knjižničara tijekom COVID-19 pandemije

 

SOFIJA KONJEVIĆ, dr. sc. BOJAN MACAN
Institut Ruđer Bošković, Centar za znanstvene informacije
Uloga knjižnica u upravljanju bibliografijom vlastite ustanove i koja je tu uloga Hrvatske znanstvene bibliografije – CROSBI

 

 

JELENA MADUNIĆ, MATIJA SOVULJ
Sveučilišna knjižnica u Splitu
Knjižničar kao kustos: izrada tematskih digitalnih zbirki na mreži

 

 

MAJA MLADINOV
Hrvatski povijesni muzej
Virtualni knjižničar iliti solo knjižničar na radu od kuće – prednosti i nedostaci na primjeru knjižnice Hrvatskog povijesnog muzeja

 

 

LUCIJA DODIGOVIĆ
Institut za antropologiju
ANA-MARIJA TKALČIĆ
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Izazovi rada na daljinu i nove mogućnosti rada s korisnicima

ULOGA I POLOŽAJ KNJIŽNICA U DIGITALNOM OKRUŽJU I.

BRANKA MARIJANOVIĆ
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
VIŠNJA NOVOSEL
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. TATIJANA PETRIĆ
Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za koordinaciju knjižnica
dr. sc. LEA ŠKORIĆ
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ZRINKA UDILJAK BUGARINOVSKI
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Otvorena znanost u knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu

 

 

doc. dr. sc. MIRKO DUIĆ
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
Usporedba multimedijske komunikacije hrvatskih visokoškolskih knjižnica tijekom i prije pandemije bolesti COVID-19

 

 DUBRAVKA LUIĆ-VUDRAG, BLAŽENKA KLEMAR BUBIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Digitalizacija u visokoškolskoj knjižnici s područja humanističkih znanosti: izazovi, prepreke, odgovornost i nedostaci

 

 ARIJANA PAVELIĆ
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu
Uloga medicinskih knjižnica u promicanju zdravstvene pismenosti i suzbijanju infodemije

 

GRZEGORZ PROSZCZUK
Wolters Kluwer OVID
Learning resources from Wolters Kluwer OVID for supporting medical/ health care student education

 

 

 PETRA MEDIĆ
Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj
Položaj i uloga Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj u digitalnom okružju i posebnim okolnostima

 

2. listopad 2021.

POSLOVANJE KNJIŽNICA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Posljedice učinaka COVID-19 pandemije, potresa i digitalne transformacije na poslovanje sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

SONJA BORAK, mr. sc. ALISA MARTEK, IVANA MATIJEVIĆ
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Projekt e-Izvori: na putu prema otvorenosti

BARBARA KAVČIČ
Sekcija za specijalne knjižnice pri ZBDS, Ministarstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center – knjižnica
VIOLETTA BOTTAZZO
Sekcija za specijalne knjižnice pri ZBDS
Kako su se slovenske specijalne knjižnice odazvale na COVID–19 situaciju

ANDREJA TOMINAC
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Posljedice potresa i učinkovito upravljanje kriznom situacijom u visokoškolskoj knjižnici

MAJA PANIAN SELIMIĆ, MARIJA ŠIMUNOVIĆ, ZRINKA UDILJAK BUGARINOVSKI
Knjižnično dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Utjecaj pandemije i potresa na digitalizaciju usluga KDC-a

ULOGA I POLOŽAJ KNJIŽNICA U DIGITALNOM OKRUŽJU II. – VIRTUALNA RADIONICA

Virtualna radionica
Citizen Science at Libraries: An Opportunity not to be Missed: The LIBER Citizen Science Working Group

 

Voditelji radionice
TIBERIUS IGNAT, TATSIANA YANKELEVICH
European Recommendations of embedding Citizen Science at Universities and LIBER Citizen Science Working Group 

PROSTOR, USLUGE I GRAĐA KNJIŽNICA U DIGITALNOM OKRUŽJU

Radionica
EBSCO: elektronički resursi za suvremene knjižnice

 

 

Voditelj radionice:
DUŠAN KRSTIĆ
EBSCO Information Services

POSTERSKA IZLAGANJA

 

Posterska izlaganja
dr. sc. ALEKSANDRA PIKIĆ JUGOVIĆ, DUNJA MARIJA GABRIEL, FRIDA BIŠĆAN
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Kvartili u kvantitativnom vrednovanju sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

SANJA KOSIĆ, DORA RUBINIĆ
Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka
Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka: potpora korisnicima i Sveučilištu u digitalnom okruženju

IVA MEŠTROVIĆ
Etnografski muzej Split
Publikacije Etnografskog muzeja Split namijenjene širokoj publici

dr. sc. VERA PETROVIĆ, MARIJA BULATOVIĆ, MAJA ĐORĐEVIĆ
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
Digitalne zbirke starih i rijetkih knjiga u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković”

IVANA BACAN, DAVORKA JUKICA, FILIP PŠENICA
Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Od tradicionalne do digitalne knjižnice u 100 godina

ANAMARIJA STARČEVIĆ ŠTAMBUK
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Korona vicevi i digitalno arhiviranje

IRENA GOTAL
Biskupijska knjižnica Varaždin
Što se krije u župnim ormarima?

ADRIANA GRI ŠTORGA, KRISTINA TERZIĆ, MILENA ŠPIGIĆ
Arheološki muzej Istre
Knjižnica Arheološkoga muzeja Istre u digitalnom okružju

BERNARDA KOS, LJILJANA HAJDIN, LADISLAV CVETKO
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Kako digitalno okruženje mijenja realnost knjižnice

KRISTINA KALANJ
Tehnički muzej Nikola Tesla
INDIRA ŠAMEC FLASCHAR
Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Kultura / Znanost / Umjetnost : fragmenti: izložba građe iz fondova knjižnica Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


MARINA VINAJ, IVANA KNEŽEVIĆ KRIŽIĆ
Muzej Slavonije
Knjižnica Muzeja Slavonije: prema digitalnoj zbirci

ALMA LUŠETIĆ
Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”
Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” u posebnim okolnostima: digitalna transformacija, edukacija i produkcija

MARINA MARUNA
Arheološki muzej Zadar
Aktivnost Knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar u digitalnom okružju: primjer uključivanja Knjižnice u program Zadar čita 2021.

KNJIŽNICE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA

 

dr. sc. TATIJANA PETRIĆ
Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu
Promjene u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama u digitalnom okružju: knjižnične usluge i zakonodavni okvir

 

 

IRENA UREM, LJILJANA POLJAK Sveučilišna knjižnica u Splitu
Knjižnica u digitalnom okružju: redizajn i razvoj mrežnih stranica

 

 

dr. sc. MARINA KRPAN SMILJANEC, dr. sc. BREZA ŠALAMON-CINDORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Zbirke stare i vrijedne građe u fondovima specijalnih knjižnica u Hrvatskoj: posjedovanje, dostupnost i mogućnosti razvoja usluga u digitalnome okružju

 

KRISTIJAN CRNKOVIĆ
ArhivPro
INDIGO platforma i digitalna transformacija specijalnih knjižnica

 

 

 

INDIRA ŠAMEC FLASCHAR
Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Strossmayerova galerija starih majstora na portalu DiZbi.HAZU

 

 

 

DANKO TKALEC
Point
Integrirani digitalni repozitorij

 

 

 

MARKO TOT, JELENA PREKRATIĆ, ANJA TKALEC
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Skupni katalog i digitalna knjižnica HAZU: sve na jednom mjestu

ZAKLJUČNO POZVANO IZLAGANJE

Pozvano izlaganje
Izv. prof. dr. sc. MIROSLAV RAJTER, voditelj Ureda za istraživanje Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu, Ured za istraživanje

Trendovi razvoja hrvatskih sveučilišta iz perspektive znanosti

 

Više o
konferenciji

Hibridna konferencija Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima održava se u okviru 17. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Konferencija se održava u Lovranu, hotel Excelsior, od 30. rujna do 2. listopada 2021. te paralelno kao virtualna konferencija.

Kontakt

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Email: hkd@hkdrustvo.hrHKD 2021. © sva prava pridržana